Pasajul zilei 13.08.2017

0
70

Într-adevăr, atunci când Înțelepciunea nu este pătrunsă, se naște alt rău, și anume cuvintele absurde, fără noimă. Marii înțelepți s-au retras, pentru că este în natura înțeleptului să caute înțelegere limpede și să pătrundă în adâncimea subiectelor, și să nu se oprească în cuvinte. Și când ei au văzut că în cuvinte nu se află nimic care să împlinească dorința, au spus: “De ce să ne pierdem timpul cu ceea ce e imposibil de atins?”.

Alții au prejudiciat și mai mult- nu doar că au urât-o, defăimând-o, considerând-o o inepție adoptată de oameni, ci au preferat obscenul și inacceptabilul. În plus, ei au ajuns până acolo încât să-i conteste esența și să nege faptul că Sfântul Zohar a fost scris de către Rașbi (Rabi Șimon Bar Iohai) și prietenii lui. Toate acestea s-au întâmplat din cauză că vorbele înțelepților erau străine în ochii lor, într-atât încât să-i considere nedemni de atenție chiar și pe Tannaim – învățători, care sunt temelia țării.

Rav Moșe Chaim Luzzatto (RaMCHaL) – Porțile lui RaMCHaL, Introducere la articolul “Dezbaterea”, pag. 37

About Dora

‚Norocul’ m-a făcut să ajung pe acest site în 2010, căutând înțelegerea noțiunii spirituale de ‚Rădăcină și Ramură’. Aici am găsit răspunsuri și asta m-a făcut să revin și în timp să mă alătur zecilor de alți căutători, care s-au regăsit în studiu organizat.

„La aceasta s-au referit Înțelepții care au scris: Nu există fir de iarbă care să nu fi avut norocul și ‘politistul’ lui de Sus, care să-l bată (atenționeze) și să-i dicteze: ‘Crește!’ Și anume, Rădăcina sau Norocul îl obligă să crească și să devină prin cantitate și calitate ceea ce era predeterminat. Aceasta este legea Rădăcinii și a Ramurii, care acționează în fiecare Lume, respectiv Lumii superioare ei, acolo, fiindu-i Rădăcina celui de jos, și Originea.”

Baal HaSulam, „Esența Înțelepciunii Cabala”

Vino și Vezi!

View All Posts
SHARE
Previous articleInterior Puternic
Next articleCredinţa