Învățătura Cabalei și Esența acesteia

0
506

Ce este înțelepciunea Cabalei? Ca întreg, înțelepciunea Cabalei se referă la revelarea Divinității, aranjată pe calea sa în toate aspectele ei – cele care au apărut în lumi și cele menite să fie revelate, și în toate modurile care pot să apară vreodată în lumi, până la sfârșitul timpului.

SCOPUL CREAȚIEI

Cum nu există acțiune fără un scop, e sigur că Creatorul a avut un scop în creația ce ne e pusă dinainte. Și lucrul cel mai important, în toată această realitate diversă, este senzația dată animalelor – fiecare își simte propria existență. Iar cea mai importantă senzație este senzația noetică, dată numai omului, prin care simțim și ceea ce este în celalalt – durerile și plăcerile acestuia. Ca urmare, e sigur că, dacă Creatorul are un scop în această creație, subiectul său este omul. Se spune despre el, Toate lucrările Domnului sunt pentru el.

Dar tot trebuie să înțelegem, care a fost scopul pentru care a creat Creatorul toate acestea? Într-adevăr, este pentru a îl înălța la un grad Superior, mai important, să își simtă Creatorul la fel ca senzația omenească ce i-a fost deja dată. Și așa cum știm și simțim dorințele prietenului, la fel vom învăța cuvintele Creatorului, după cum este scris despre Moise, Iar Domnul a vorbit cu Moise față în față, așa  cum vorbește omul cu prietenul lui.

Oricine poate să fie ca Moise. Fără îndoiala, oricine care analizează evoluția creației dinaintea noastră va vedea și va înțelege marea plăcere a Operatorului, a cărui operare evoluează până când capătă acea senzație minunată de a putea să converseze și să relaționeze cu Creatorul său așa cum vorbește cu prietenul său.

DE SUS ÎN JOS

Se știe că sfârșitul acțiunii se află în gândul preliminar. Înainte să începi să te gândești cum să construiești o casă, contempli apartamentul din casă, care este scopul. În continuare, analizezi schița, ca să o faci potrivită pentru această sarcină.

La fel e și cu chestiunea despre care discutăm. După ce am aflat scopul, ne e clar și faptul că toate comportamentele creației, în toate colțurile sale, în toate intrările și ieșirile, sunt aranjate pe deplin dinainte, cu scopul de a cultiva specia umană din mijlocul ei, de a îi îmbunătăți calitățile, până când aceasta poate să simtă Divinitatea așa cum am simți un prieten.

Înălțarile acestea sunt că treptele unei scări, aranjate nivel cu nivel, până când este gata și își realizează scopul. Și ar trebui să știti că aceste trepte au calitatea și cantitatea în două realități: 1) existența substanțelor materiale și 2) existența conceptelor spirituale.

În limbajul Cabalei, ele se numesc de Sus în jos și de jos în Sus. Asta înseamnă că substanțele materiale sunt un șir de dezvăluiri ale Luminii Sale de Sus în jos – de la prima sursă, când din Esența sa a fost tăiată o măsură de Lumină și restricționată Țimțum cu Țimțum (restricție cu restricție) până ce s-a format din ea lumea materială, cu creaturile materiale în partea ei cea mai de jos.

DE JOS ÎN SUS

După aceea începe o ordine de jos în Sus. Acestea sunt toate treptele scării prin care rasa umană se dezvoltă și se înalță către scopul creației. Aceste două realități sunt explicate cu toate detaliile lor, în înțelepciunea Cabalei.

NECESITATEA DE A STUDIA CABALA

Un oponent ar putea spune, ca urmare, această înțelepciune este pentru aceia care deja au fost răsplătiți cu o oarecare măsură de revelație Divină, dar ce necesitate poate să aibă majoritatea oamenilor, de a cunoaște aceasta înțelepciune sublimă?

Cu adevărat, există o opinie obișnuită care spune că scopul principal al religiei și al Torei este doar curățirea acțiunilor, că tot ce se dorește are legătură cu respectarea Mițvot (poruncilor) fizice, fără nicio adăugire și fără nimic care să rezulte din asta. Dacă lucrurile ar fi stat așa, cei care spun că studierea acțiunilor revelate și practice este suficientă ar avea dreptate.

Dar nu așa stau lucrurile. Înțelepții noștri au spus deja, De ce i-ar păsa Creatorului, dacă tai la gât sau la spatele gâtului? La urma urmei, Mițvot s-au dat numai pentru a curăți pe oameni. Astfel, există un scop dincolo de respectarea acțiunilor, iar acțiunile sunt doar pregătiri pentru acest scop. Ca urmare, în mod clar, dacă acțiunile nu sunt structurate pentru scopul dorit, este ca și cum nu ar exista nimic. Și este scris și în ZoharO Mițva (poruncă) fără un scop e ca un trup fără suflet. Drept urmare, scopul trebuie să însoțească și el acțiunea.

De asemenea, e clar că scopul ar trebui să fie un scop adevărat, care să merite acțiunea, după cum au spus înțelepții noștri despre versetul, ‘Și vă voi pune la o parte de popoare, ca să fiți ai Mei’, așa că separarea voastră va fi în Numele Meu. Să nu spună nimeni, ‘Porcul este imposibil’. Mai degrabă, să spună, ‘este posibil, dar ce pot să fac, Tatăl meu din Ceruri mi-a dat verdictul’.

Astfel, dacă cineva nu mănâncă porc pentru că asta e o monstruozitate, sau că e vreun rău fizic, acest scop nu ajută deloc la a fi considerat ca Mițva, decât dacă există intenția unică și corepunzătoare că Tora a interzis aceasta. La fel este cu fiecare Mițva – și numai atunci, corpul este purificat treptat, prin respectarea Mițvot, iar acesta este scopul dorit.

Ca urmare, studiul comportamentelor fizice nu este suficient; trebuie să studiem acele lucruri care produc intenția dezirabilă, să respectăm totul cu credință în Tora și în Dătătorul Torei, să respectăm că există o Judecată și un Judecător.

Cine e atât de nebun încât să nu înțeleagă că credința în Tora și în recompensă și pedeapsă, care are puterea să producă acest lucru măreț, necesită studiul temeinic al cărților corepunzătoare? Ca urmare, chiar înainte de acțiune, este nevoie de un studiu care purifică trupul, pentru a ne obișnui cu credința în Creator, în Legea Lui și în Providența Sa. Înțelepții noștri au spus despre asta, Eu am creat înclinația rea; am creat pentru ea Tora, ca mirodenie. N-au spus, Am creat pentru ea Mițvot ca mirodenie, căci cel care garantează pentru tine are nevoie și el de cineva care să fie gaj, căci înclinația rea dorește imoralitate și nu îl va lasa să țină Mițvot.

TORA CA MIRODENIE

Tora este singura mirodenie care anulează și supune înclinația rea, după cum au spus înțelepții noștri – Lumina din ea i-a reformat.

MAJORITATEA CUVINTELOR DIN TORA SUNT PENTRU STUDIU

Asta explică de ce Tora vorbește pe larg despre părți care nu au legătură cu partea practică, ci doar cu studiul, adică cu introducerea la actul creației. Acestea reprezintă toată cartea Bereșit (Geneza), Șemot (Exodul), cea mai mare parte din Dvarim (Deuteronomi) și – se înțelege de la sine – legendele și comentariile. Cu toate acestea, ele fiind părțile în care este depozitată Lumina, corpul va fi atunci purificat, înclinația rea va fi supusă, iar el va veni la credința în Tora și la răsplată și pedeapsă. Acesta e primul grad în respectarea lucrării.

PORUNCA E O LUMÂNARE, IAR ÎNVĂȚĂTURA E LUMINA

E scris astfel: căci porunca e o lumânare, iar învățătura e lumina. Așa cum cel care are lumanări, dar nu are lumină să le aprindă, va sta în întuneric, la fel și cel care are Mițvot, dar nu are Tora va sta în întuneric. Asta pentru că Tora este Lumina, prin care întunericul din corp este iluminat și aprins.

NU TOATE PĂRȚILE DIN TORA SUNT EGALE CA LUMINĂ

Conform puterii din Tora menționate mai sus – adică, ținând seama de măsura de Lumină din ea, este sigur că Tora ar trebui împărțită în grade, conform măsurii de Lumină pe care o putem primi studiind-o. în mod clar, atunci când ne gândim și analizăm cuvintele Torei care se referă la dezvăluirea Creatorului pentru părinții noștri, ele aduc celui care analizează mai multă Lumină decât atunci când analizează chestiunile practice.

Deși ele sunt mai importante în ceea ce privește acțiunile, cu privire la Lumină, dezvăluirea Creatorului pentru părinții noștri este cu siguranță mai importantă. Orice om cu inima cinstită care a încercat să ceară să primească Lumina Torei va recunoaște asta.

NECESITATEA ȘI DESFĂȘURAREA EXPANSIUNII ÎNȚELEPCIUNII

Cum toată înțelepciunea Cabalei vorbește despre dezvăluirea Creatorului, desigur că nu există altă învățătură care să reușească mai bine în aceasta sarcină. Asta ținteau cabaliștii – să o aranjeze în așa fel, încât să fie potrivită pentru studiu.

Asa că au studiat-o până la vremea ascunderii (s-a căzut de acord ca ea să fie ascunsă, dintr-un anumit motiv). Însă aceasta era doar pentru o vreme, nu pentru totdeauna, după cum stă scris în ZoharAceastă înțelepciune e menită a fi dezvăluită la sfârșitul zilelor, chiar și copiilor.

Rezultă că înțelepciunea menționată mai sus nu e deloc limitată la limbajul Cabalei, căci esența ei este o Lumină spirituală care izvorăște din Esența Lui, după cum stă scris, poți să trimiți fulgere, care să meargă și să-ți spună: ‘Aici suntem’, referindu-se la cele două căi de mai sus: de Sus în jos și de jos în Sus.

Aceste chestiuni și grade se extind conform unui limbaj potrivit pentru ele, iar ele reprezintă într-adevăr toate ființele din aceasta lume și comportamentele lor în aceasta lume, care sunt ramurile lor. Este așa pentru că Nu ai nici măcar un fir de iarbă dedesubt, care să nu aibă un înger deasupra, care îl lovește și îi spune, ‘Crești!’. Astfel, lumile izvorăsc una din alta și sunt imprimate de la una la alta, ca o pecete și amprenta ei. Și tot ce este în una este și în cealaltă, până la lumea materială, care este ultima lor ramură, dar conține lumea Superioară ei, ca amprenta unei peceți.

Astfel, e ușor să știm că putem să vorbim de Lumile Superioare numai prin ramurile lor inferioare, materiale, care se extind din ele, sau despre comportamentele lor – care reprezintă limbajul Bibliei, sau prin învățăturile seculare sau prin oameni – care reprezintă limbajul cabaliștilor, sau conform numelor convenite. Acesta a fost comportamentul în Cabala a Gheonim [Titlu onorific purtat de Președinții Academiilor], de la ascunderea Zohar-ului.

Astfel, s-a clarificat că dezvăluirea Creatorului nu este o dezvăluire care se face o singură dată, ci o chestiune continuă, care e dezvăluită pe o perioada de timp, suficientă pentru dezvăluirea tuturor marilor grade care apar de Sus în jos și de jos în Sus. în vârful lor și la capătul lor apare Creatorul.

E ca o persoană care cunoaște toate țările și oamenii din lume, care nu poate să spuna că întreaga lume i-a fost dezvăluită, până ce nu încheie examinarea ultimului om și a ultimei țări. Până ce nu realizezi acest lucru, nu ai realizat întreaga lume.

La fel, realizarea Creatorului se dezvăluie în moduri prestabilite. Cautătorul trebuie să obțină toate aceste căi, atât în Superior, cât și în inferior. În mod clar, aici sunt importante Lumile Superioare, dar ele sunt realizate împreună, pentru că nu există nicio direfență în ceea ce privește forma lor, ci doar substanța. Substanța unei Lumi Superioare este mai pură, dar formele sunt imprimate de la una la alta, iar ceea ce există în Lumea Superioară există în mod necesar în toate lumile de sub ea, de vreme ce lumea inferioară e imprimată de aceasta. Să știti că aceste realități și comportamentele lor, pe care le realizează cel care caută pe Creator, se numesc grade, căci obținerea lor este aranjată unul deasupra altuia, ca treptele unei scări.

EXPRIMĂRI SPIRITUALE

Spiritualul nu are imagine și, ca urmare, nu are litere cu care să contemple. Chiar dacă declarăm, în general, că este Lumina Simplă care coboară și se întinde către cautător până ce acesta se îmbracă și o realizează într-o cantitate suficientă pentru revelarea Lui, și aceasta este o expresie împrumutată. Este așa pentru că tot ce este numit Lumină în lumea spirituală nu e ca lumina soarelui sau a lumanării.

Ceea ce numim Lumină în lumea spirituală este împrumutat din mintea umană, a cărei naturi este astfel, încât, atunci când într-o persoană este încheiată o îndoială, aceasta descoperă un fel de abundență de lumină și de plăcere în tot corpul. De aceea spunem uneori lumina minții, deși nu este așa. Lumina care strălucește în acele părți ale substanței corpului care nu sunt potrivite pentru a primi validări încheiate este cu siguranță ceva inferior minții. Ca urmare, acele organe inferioare pot și ele să o primească și să o realizeze.

Dar pentru a putea să numim mintea printr-un nume, o numim lumina minții. La fel, numim elementele realității Lumilor Superioare Lumini, căci ele aduc celor care le realizează abundență de lumină și plăcere în tot corpul, din cap până în picioare. Din acest motiv, putem să-l numim pe cel care realizează îmbrăcarea, pentru că el s-a îmbrăcat în acea Lumină.

Am putea să ne întrebăm, Oare nu ar fi mai corect să le numim cu numele folosite în analiză atentă, cum ar fi observare și realizare, sau să ne exprimăm cu expresii care subliniază fenomenele minții noetice?. Chestiunea e că nu se aseamănă deloc cu comportamentele fenomenelor noetice, de vreme ce mintea este o ramură anume, între toate elementele realității. Ca urmare, ea are propriile ei moduri de manifestare.

Nu la fel se întâmplă cu gradele, care sunt un întreg complet, ce conține toate elementele care există într-o lume. Fiecare element își are propriile sale căi. în cea mai mare parte, percepția chestiunilor din grade este similară cu percepția corpurilor însuflețite: atunci când realizăm o esență, o realizăm în întregime, din cap până în picioare.

Dacă judecam după legile minții noetice, putem să spunem că persoana a realizat tot ce putea realiza în acea esența și, chiar dacă ar mai contempla-o încă o mie de ani, nu i-ar mai adauga absolut nimic. Cu toate acestea, la început e foarte similar cu… adică vede totul, dar nu înțelege nimic din ceea ce vede. Însă cu trecerea timpului, va trebui să realizeze și alte chestiuni, asemenea Ibur (conceperea), Ienika (perioada de hrănire), Mohin (perioada adultă), și o a doua Ibur. Atunci, el va începe să simtă și să își folosească realizările în orice mod dorește.

Însă, de fapt, persoana nu a adăugat nimic la realizările pe care le-a obținut la început. Mai degrabă, e ca un proces de coacere: la început era necopt, iar acum, coacerea s-a încheiat.

Astfel, vedeți marea direfență față de comportamentele fenomenelor noetice. Din acest motiv, definițiile pe care suntem obișnuiți să le folosim nu ne vor fi suficiente doar cu fenomenele noetice. Suntem obligați să folosim numai comportamentele care se aplică la chestiunile materiale, căci formele lor sunt complet similare, deși substanța lor e foarte departe.

In înțelepciunea adevărului sunt folosite patru limbi

  1. Sunt folosite patru limbaje în înțelepciunea adevărului:
  2. Limbajul Bibliei, numele și apelativele sale.
  3. Limbajul legilor. Acest limbaj e foarte apropiat de limbajul Bibliei.
  4. Limbajul legendelor, care este foarte departe de Biblie, el neținând seama deloc de realitate. Acestui limbaj i se atribuie nume și apelative ciudate și, de asemenea, el nu relaționează cu conceptele prin rădăcină și ramură.
  5. Limbajul Sfirot și Parțufim. În general, înțelepții au avut o tendința puternică să îl ascundă de ignoranți, deoarece credeau că înțelepciunea și etica merg mână în mână. Ca urmare, primii înțelepți au ascuns înțelepciunea în scris, folosind linii, puncte, vârfuri și baze. Așa s-a format alfabetul cu cele douăzeci și două de litere pe care le avem.

LIMBAJUL BIBLIEI

Limbajul Bibliei este limbajul primar, rudimentar, potrivit perfect pentru sarcina sa, căci, în cea mai mare parte, conține o relație de rădăcină și ramură. Este limbajul cel mai simplu de înțeles. De asemenea, acesta este și cel mai vechi limbaj, este Limba Sfântă, atribuită lui Adam haRișon.

Limbajul acesta are două avantaje și un dezavantaj. Primul său avantaj este că e ușor de înțeles și chiar și începătorii în ale realizării înțeleg imediat tot ce le trebuie. Al doilea avantaj este că el clarifică chestiunile în mod extensiv și în profunzime, mai mult decât în toate celelalte limbaje.

Dezavantajul său este că nu poate fi folosit pentru discutarea unor anumite chestiuni sau conexiuni de cauză și consecință. Este așa pentru că orice chestiune trebuie clarificată pe deplin, ea nefiind evidentă de la sine în a arăta la ce element se referă, decât prin prezentarea întregii chestiuni. Ca urmare, pentru a sublinia cel mai mic detaliu, trebuie prezentată o povește completă. De aceea, el este nepotrivit pentru detaliile mici sau pentru conexiunile de tip cauză și consecință.

De asemenea, limbajul rugăciunilor și al binecuvântărilor este luat din limbajul Bibliei.

LIMBAJUL LEGILOR

Limbajul legilor nu este despre realitate, ci despre existența realității. Acest limbaj este luat în întregime din limbajul Bibliei, conform rădăcinilor legilor prezentate acolo. Are un avantaj față de Biblie: el elaborează mult pe fiecare chestiune, astfel indicând mai precis Rădăcinile Superioare.

Totuși, marele său dezavantaj, comparativ cu limbajul Bibliei, este că e foarte greu de înțeles. Este cel mai dificil dintre toate limbajele și numai un înțelept complet, numit intrare și ieșire fără a fi rănit, îl va realiza. Desigur, el conține și primul dezavantaj, fiind preluat din Biblie.

LIMBAJUL LEGENDELOR

Limbajul legendelor este ușor de înțeles prin alegoriile care se potrivesc perfect cu înțelesul dorit. La o examinare superficială, el pare chiar mai ușor de înțeles decât limbajul Bibliei. Însă pentru înțelegerea completă, este un limbaj foarte dificil, el nelimitându-se la a vorbi în secvențe de rădăcini și ramuri, ci doar în alegorii și în duh minunat. Totuși, e foarte bogat în rezolvarea unor concepte absconse și ciudate, care privesc esența gradului în starea sa, în sine, care nu poate fi explicată în limbajul Bibliei și în cel al legii.

LIMBAJUL CABALIȘTILOR

Limbajul cabaliștilor este un limbaj în sensul deplin al cuvântului: foarte precis, atât privind rădăcina și ramura, cât și în privința cauzei și consecinței. Are meritul unic de a fi capabil să exprime detalii subtile în acest limbaj fără nicio limită. De asemenea, prin el, este posibil să se abordeze chestiunea dorită direct, fără nevoia de a o lega de ceea ce o precede sau de ceea ce îi urmează.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor meritelor sublime pe care le găsim în el, are și un mare defect: este foarte dificil de realizat, aproape imposibil, dacă nu ești înțelept cabalist sau înțelept care înțelege cu propria sa minte. Asta înseamnă că chiar și cineva care înțelege celelalte grade de jos în Sus și de Sus în jos cu propria lui minte nu va înțelege nimic din acest limbaj, până ce nu îl primește de la un înțelept care a primit deja limbajul de la învățatorul său, față în fată.

LIMBAJUL CABALEI ESTE CONȚINUT ÎN TOATE

Numele, apelativele și Ghematriile aparțin în întregime înțelepciunii Cabalei. Motivul pentru care se găsesc și în celelalte limbaje este că toate limbajele sunt incluse în înțelepciunea Cabalei. Este așa pentru că toate acestea sunt cazuri speciale, cu care trebuie sprijinite celelalte limbaje.

Dar nu trebuie să ne gândim că aceste patru limbaje, care folosesc la a explica înțelepciunea revelării Divine, au evoluat unul câte unul, de-a lungul timpului. Adevărul este că toate patru au apărut dinaintea înțelepților, simultan.

De fapt, fiecare constă din toate celelalte. Limbajul Cabalei există în Biblie, cum ar fi înălțarea Țur (pietrei), cele treisprezece atribute ale milei din Tora și din mică și, într-o anumită măsură, este simțit în fiecare verset. Mai sunt și carele din Isaia și Ezekil și, deasupra tuturor, Cântarea Cântărilor – în toate găsim pur limbajul Cabalei. La fel este în legi și în legende – și cu atât mai mult în chestiunea numelor care nu pot fi șterse, care au același înțeles în toate limbile.

ORDINEA EVOLUȚIEI LIMBAJELOR

În toate e o dezvoltare treptată, iar limbajul cel mai ușor de folosit este cel a cărui dezvoltare e încheiată înaintea celorlalte. Ca urmare, primele produse au fost în limbajul Bibliei, fiind cel mai convenabil limbaj și cel care era predominant la vremea aceea.

După acesta a venit limbajul legilor, acesta fiind complet cufundat în limbajul Bibliei, dar și pentru că era necesar pentru a le arată oamenilor cum să aplice legile.

Al treilea a fost limbajul legendelor. Deși se găsește și în multe locuri din Biblie, el este doar ca limbaj auxiliar, pentru că duhul său grăbește perceperea chestiunilor. Cu toate acestea, nu poate fi folosit ca limbaj elementar, deoarece îi lipsește precizia rădăcinii și a ramurii. Astfel, a fost folosit rareori și, ca urmare, nu s-a dezvoltat.

Și deși legendele au fost folosite extensiv pe vremea Tanaim și Amoraim, au fost folosite doar în legătură cu limbajul Bibliei, pentru a deschide cuvintele înțelepților noștri — Rabi… a început, etc., (Și alte sufixe). De fapt, folosirea extensivă a acestui limbaj de către înțelepții noștri a început după ascunderea limbajului Cabalei, pe vremea lui Iohanan Ben Zakai și mai devreme, adică cu șaptezeci de ani înainte de căderea Templului.

Ultimul limbaj care a evoluat a fost limbajul Cabalei. Asta din cauza dificultăților în a îl înțelege: pe lângă realizare, trebuie să înțelegem și semnificația cuvintelor sale. Ca urmare, chiar și cei care îl înțelegeau nu îl puteau folosi, căci, în cea mai mare parte, erau singurii din generația lor și nu aveau cu cine să studieze. Înțelepții noștri au numit acel limbaj Maase Merkavah, fiind un limbaj special, prin care se poate elabora asupra detaliilor Herkev (compozitiei) gradelor unul în altul – dar cu niciun alt limbaj.

LIMBAJUL CABALEI E CA ORICE LIMBĂ VORBITĂ, IAR PREFERINȚA SA ESTE ÎN ÎNȚELESUL CONȚINUT ÎNTR-UN SINGUR CUVÂNT!

La prima vedere, limbajul Cabalei pare ca un amestec ale celor trei limbaje menționate mai sus. Însă cel care înțelege cum să îl folosească va descoperi că este un limbaj unic în și prin sine, de la început la sfârșit. Acest lucru nu se referă la cuvinte, ci la înțelesul lor. Aceasta este toată direfența dintre ele.

În primele trei limbaje, aproape că nu există înțeles pentru un singur cuvânt, care să permită persoanei să înțeleagă ce implica acel cuvânt. Numai prin alăturarea câtorva cuvinte – și uneori, a câtorva chestiuni – poate fi înțeles conținutul și semnificația lor. Avantajul, în cazul limbajului Cabalei, este că fiecare cuvânt din el își dezvăluie conținutul și semnificația cu mare precizie, nu mai puțin decât orice altă limba omenească: fiecare cuvânt are propria sa definiție precisă și nu poate fi înlocuit cu altul.

UITAREA ÎNȚELEPCIUNII

De la ascunderea Zohar-ului, această limbă importantă a fost uitată treptat, ea fiind folosită de un număr din ce în ce mai mic de oameni. De asemenea, a existat o pauză de o generație, în care înțeleptul care a primit-o nu a transmis-o unui primitor care să o înțeleagă. De atunci, deficitul a fost uriaș.

Puteți vedea în mod clar că Rabi Moșe de Leon, ultimul cabalist care a deținut-o și prin care ea a apărut în lume, nu înțelegea niciun cuvânt din ea. Asta pentru că, în acele cărți în care el introduce părți din Cartea Zohar, este clar că el nu înțelege deloc cuvintele, întrepretându-le conform limbajului Bibliei. El a derutat complet înțelegerea, deși el însuși a avut o realizare minunată, după cum o demonstrează compozițiile sale.

Asa s-a întâmplat vreme de generații: toți cabaliștii și-au dedicat toată viața ca să înțeleagă limbajul Zohar-ului, dar nu au reușit să se descurce, căci au forțat asupra acestei cărți limbajul Bibliei. Din acest motiv, cartea a fost pecetluita înaintea lor, la fel cum a fost și pentru Rabi Moșe de Leon.

CABALA LUI ARI

Așa au stat lucrurile până la sosirea cabalistului unic, Ari. Realizarea sa a fost mai presus de orice granițe, iar el a deschis limbajul Zohar-ului pentru noi și ne-a pavat drumul către acesta. Dacă nu ar fi murit așa de tânăr, este greu să ne imaginam ce cantitate de Lumină ar fi putut fi extrasă din Zohar. Puținul cu care am fost binecuvântăți a pavat un drum și o intrare și a creat speranța reala că, de-a lungul generațiilor, înțelegerea noastră se va dezvolta ca să o cuprindă în totalitate.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegeti motivul pentru care toți marii înțelepți care i-au urmat lui Ari au abandonat toate cărțile pe care le-au compilat în această înțelepciune și în comentariile la Zohar și aproape că și-au interzis până și să fie văzuți, dedicându-și viețile cuvintelor lui Ari. Asta nu pentru că ei nu credeau în sanctitatea înțelepților dinaintea lui Ari; Doamne ferește să credem așa ceva. Oricine are ochi pentru înțelepciune poate să vadă că realizarea acelor mari înțelepți întru înțelepciunea adevărului era nemăsurată. Numai un prost și un ignorant ar putea să se îndoiască de ei. Însă logica lor în înțelepciune urma primele trei limbaje.

Deși fiecare limbaj e adevărat și se potrivește la locul său, nu se potrivește complet și chiar induce în eroare atunci când e vorba de a înțelege înțelepciunea Cabalei conținută în Zohar, folosind aceste ordine. Este așa pentru că este vorba de o limbă complet diferită, care a fost uitată. Din acest motiv, nu folosim explicațiile lor – explicațiile lui Rabi Moșe de Leon însuși, sau ale succesorilor săi, căci cuvintele lor în interpretarea Zohar-ului nu sunt adevărate, iar până în prezent nu avem decât un singur comentator – pe Ari.

În lumina celor de mai sus, rezultă că internalitatea înțelepciunii Cabalei nu este alta decât internalitatea Bibliei, a Talmudului și a legendelor. Singura direfență dintre ele constă în explicații.

Este asemenea unei înțelepciuni care a fost tradusă în patru limbi. Desigur, esența înțelepciunii nu s-a modificat deloc prin schimbarea limbii. Trebuie să ne gândim doar care traducere e cea mai potrivită, pentru a comunica studentului înțelepciunea.

Aceasta este chestiunea cu care ne confruntăm: înțelepciunea adevărului, adică înțelepciunea revelației Divinității în Căile Sale către creaturi, la fel ca învățăturile seculare, trebuie transmise din generație în generație. Fiecare generație adaugă câte o verigă la cea precedentă și astfel, înțelepciunea evoluează. Mai mult, ea devine mai potrivită pentru a fi prezentată către public.

Ca urmare, fiecare înțelept trebuie să transmită studenților săi și generațiilor următoare tot ce a moștenit ca înțelepciune de la generațiile anterioare, precum și adăugirile cu care a fost recompensat el însuși. În mod clar, realizarea spirituală – fiind realizată de persoana respectivă – nu poate fi transferată altuia și cu atât mai mult, nu poate fi scrisă într-o carte. Asta deoarece obiectele spirituale nu pot fi puse în litere ale imaginației (Și deși este scris, …iar prin preoția profeților, am folosit similitudini, acest lucru nu este așa literalmente).

ORDINEA TRANSFERĂRII ÎNȚELEPCIUNII

Astfel, cum poate cineva care realizează, să transmită realizările sale generațiilor și studenților? Să știti că există un singur mod de a face asta: modul rădăcinii și al ramurii. Toate lumile și tot ce le umple, în toate detaliile lor, au izvorat de la Creator într-un Singur Gând, Unic și Unificat. Iar Gândul s-a dezvoltat și a creat toate multele lumi și creații și comportamentele acestora, după cum este explicat în Arborele Vieții și în Tikunei Zohar.

Ca urmare, ele sunt toate egale una cu alta, ca pecetea și amprenta, iar prima pecete e imprimată în toate. În consecință, numim lumile mai apropiate de Gândul despre scop rădăcini, iar lumile mai îndepartate de scop le numim ramuri. Este așa deoarece scopul acțiunii este gândul preliminar.

Acum putem să înțelegem expresia obișnuită din legendele înțelepților noștri: și privește de la capătul lumii până la capătul ei. Oare n-ar fi trebuit să spună, …de la începutul lumii până la sfârșitul ei? Dar există două capete:

  • un capăt conform distanței față de scop, adică ultimele ramuri din aceasta lume
  • un capat numit scopul final, căci scopul este dezvăluit la sfârșitul chestiunii.

Dar după cum am explicat, Sfârșitul acțiunii este gândul preliminar. Ca urmare, găsim scopul la începutul lumilor. Numim aceasta prima lume sau prima peceteToate celelalte lumi se nasc din ea și de aceea, toate creațiile – neînsuflețite, plante, animale și vorbitoare – în toate incidentele lor, există în forma lor deplină chiar în prima lume. Iar ceea ce nu există acolo nu poate aparea în lume, căci nu dai ceea ce nu ai.

RĂDĂCINA ȘI RAMURA ÎN LUMI

Acum este ușor de înțeles chestiunea rădăcinilor și a ramurilor în lumi. Fiecare dintre multele neînsuflețite, plante, animale și vorbitoare din aceasta lume își au părțile corespondente în lumea Superioară ei, fără nicio direfență în formă, ci numai în substanță. Astfel, un animal sau o piatră din aceasta lume e o chestiune materială, iar animalul sau piatra corepunzătoare din Lumea Superioară este o chestiune spirituală, care nu ocupă loc sau timp. Însă calitatea lor e aceeași.

Iar aici, desigur, ar trebui să adăugăm chestiunea relației dintre materie și formă, care, sigur, este condiționată și de calitatea formei. La fel, în cazul celor mai multe dintre neînsuflețite, plante, aimale și vorbitoare din Lumea Superioară, vom găsi similitudinea și asemănarea lor în lumea de deasupra celei Superioare. Aceasta continuă până în prima lume, unde toate elementele sunt completate, după cum este scris, Iar Dumnezeu a văzut fiecare lucru pe care îl crease și iată că era foarte bun.

De aceea, cabaliștii au scris că lumea este în centrul a toate, pentru a indica cele de mai sus – capătul acțiunii este prima lume, adică scopul. De asemenea, îndepărtarea de scop se numește coborârea lumilor de la Cel Din Care Emană, până la aceasta lume materială, cea mai îndepartată de scop.

Însă scopul a tot ce este material este să se dezvolte treptat și să realizeze scopul pe care l-a desemnat Creatorul, adică prima lume. În comparație cu aceasta lume, în care ne aflăm, este vorba de ultima lume, adică de capătul chestiunii. De aceea se pare că lumea scopului este ultima lume, iar noi, oamenii din această lume, suntem între ele.

ESENȚA ÎNȚELEPCIUNII ADEVĂRULUI

Acum este clar că, de vreme ce apariția speciilor vii în aceasta lume și desfășurarea vieților lor sunt o înțelepciune minunată, apariția Abundenței Divine în lume, gradele și cursul acțiunilor lor se unesc pentru a crea o înțelepciune minunată, mai mare decât știința fizicii. Este așa pentru că fizica este doar cunoașterea aranjamentelor unui gen anume care există într-o anumită lume. este unică în ceea ce privește subiectul său și nu are inclusă în ea nicio altă înțelepciune.

Nu la fel stau lucrurile cu înțelepciunea adevărului, căci aceasta este cunoașterea a tot ce este neînsuflețit, plante, animale și vorbitor, din toate lumile, cu toate instanțele și comportamentele lor, așa cum au fost ele incluse în Gândul Creatorului, adică în scop. Din acest motiv, toate învățăturile din lume, de la cele mai mici la cele mai mărețe, sunt incluse în mod minunat în aceasta, care egalizează toate diferitele învățături, cele mai diferite și cele mai îndepărtate una de alta, ca răsăritul de apus. Le face pe toate egale, adică ordinele fiecărei învățături sunt obligate să vină pe calea sa.

De exemplu, știința fizicii este aranjată în mod precis de ordinea lumilor și de Sfirot. La fel, știința astronomiei este aranjată de aceeași ordine, la fel și știința muzicii etc. Astfel, vedem că toate învățăturile sunt aranjate și urmează o singură conexiune și o singură relație – și că toate sunt ca relația dintre copil și părintele său. Ca urmare, ele se condiționează una pe alta; adică, înțelepciunea adevărului este condiționată de toate învățăturile și toate învățăturile sunt condiționate de aceasta. De aceea nu găsim niciun cabalist adevărat care să nu aibă o cunoaștere cuprinzătoare în ceea ce privește toate învățăturile lumii, căci le dobândește din însăși înțelepciunea adevărului, ele fiind incluse în aceasta.

UNITATEA

Cea mai mare minune cu privire la această înțelepciune este integrarea în ea: toate elementele vastei realități sunt încorporate în ea, până ce ajung să fie într-un singur lucru – Atotputernicul, și toate laolaltă.

La început, vedeți că toate învățăturile din lume sunt reflectate în ea. Ele sunt aranjate în ea în mod precis, de propriile ei ordini. În continuare, vedem că toate lumile și ordinile din înțelepciunea adevărului însuși, care sunt nemăsurate, se unesc sub numai zece realități, numite Zece Sfirot.

După aceea, aceste zece Sfirot se aranjează în patru moduri, care sunt Numele de patru litere. După aceea, aceste patru moduri sunt incluse în vârful lui Iod, care implică pe Ein Sof Infinitatea).

În acest fel, cel care începe întru înțelepciune trebuie să înceapă cu vârful lui Iod, iar de acolo la cele zece Sfirot în prima lume, numită Lumea Adam Kadmon. De acolo, vedem cum numeroasele detalii din Lumea  Adam Kadmon se extind în mod necesar, prin cauză și consecință, prin aceleași legi pe care le găsim în astronomie și fizică, adică legi constante, care nu pot fi încălcate și care rezultă în mod necesar una din alta, dezvoltându-se una din alta, de la vârful lui Iod până la toate elementele din lumea  Adam Kadmon. De acolo, ele sunt imprimate una de alta din cele patru lumi, prin pecete și amprentă, până ce ajungem la toate elementele din această lume. După aceea, sunt reintegrate una în alta, până ce vin toate în lumea Adam Kadmon, apoi la cele zece Sfirot, apoi la Numele de patru litere, până la vârful lui Iod.

Am putea să întrebam, Dacă ce este material este necunoscut, cum putem să îl studiem și să îl analizăm?  Cu adevărat, așa cum vom găsi în toate învățăturile. De exemplu, atunci când studiem anatomia – diferitele organe și modul în care se influentează unele pe altele – aceste organe nu au nicio similaritate cu subiectul general, care este ființa umană vie în întregime. Cu toate acestea, în timp, atunci când cunoaștem temeinic înțelepciunea, putem să stabilim o relație generală a tuturor detaliilor prin care este condiționat corpul.

Așa este și aici: tema generală este revelarea Divinității către creațiile Sale, prin scop, după cum este scris, … căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului. Însă un novice, cu siguranță că nu va avea cunoaștere despre tema generală, care e condiționată de toți. Din acest motiv, trebuie să vedem toate detaliile și modul în care se influentează unele pe altele, precum și cauzele lor, prin cauză și consecință, până ce completăm toată înțelepciunea. Iar când știm temeinic totul, dacă avem un suflet purificat, este sigur că, în cele din urmă, vom fi recompensați cu tema generală.

Și chiar dacă nu vom fi recompensați, tot este o mare recompensă să dobândim orice percepție a acestei mari înțelepciuni, al cărei avantaj față de toate celelalte învățături este după valoarea temelor lor și după valoarea avantajului Creatorului asupra creațiilor Sale. La fel, această înțelepciune, al cărei subiect este El, este mult mai valoroasă decât înțelepciunea al cărei subiect îl reprezintă creaturile Lui.

Lumea nu contemplă înțelepciunea, dar nu din cauză că este imperceptibilă. La urma urmei, un astronom nu percepe stelele și planetele, ci doar mișcările acestora, pe care ele le fac cu o înțelepciune minunată, predeterminată în Providența minunată. La fel, cunoașterea în înțelepciunea adevărului nu este ascunsă mai mult decât aceasta, căci chiar și începătorii înțeleg temeinic mișcările. Mai degrabă, toată impiedicarea a fost deoarece cabaliștii au ascuns-o de lume foarte bine.

ACORDAREA PERMISIUNII

Mă bucur că m-am născut într-o astfel de generație în care este permisă dezvăluirea înțelepciunii adevărului. Și dacă întrebați, de unde știu că e permisă?, o să vă răspund că mie mi s-a dat permisiunea să o dezvălui. Până acum, modurile prin care este posibilă angajarea publică și explicarea deplină a fiecărui cuvânt nu au fost dezvăluite niciunui înțelept. Și mie mi-a cerut învățatorul meu să nu dezvălui, la fel ca tuturor studenților dinaintea mea. Cu toate acestea, acest jurământ și această interdicție se aplică numai modurilor care sunt date oral, din generație în generație, până la profeți și înainte de aceștia. Dacă aceste moduri ar fi fost dezvăluite publicului, ele ar fi provocat mult rău, din motive știute numai de noi.

Cu toate acestea, modul în care angajez eu, în cărțile mele, este un mod permis. Mai mult, am fost instruit de învățatorul meu să extind acest mod pe cât pot mai mult. Numim aceasta modul de a îmbrăca chestiunile. Veți vedea, în scrierile lui Rașbi, că el numește acest mod acordarea permisiunii – asta este ceea ce Creatorul mi-a dat în cea mai deplină măsură. Considerăm că aceasta depinde nu de măreția înțeleptului, ci de starea generației, căci înțelepții noștri au spus, Micul Samuel merită, etc., dar generația lui nu merită. De aceea am spus, că faptul că eu am fost recompensat cu maniera dezvăluirii înțelepciunii este datorită generației mele.

NUME ABSTRACTE

Este o greșeală gravă să credem că limbajul Cabalei folosește nume abstracte. Dimpotrivă, ea se referă la ceea ce este efectiv, real. Cu adevărat, există lucruri în lume care sunt reale, deși nu le percepem, cum ar fi magnetul și electricitatea. Cu toate acestea, cine ar fi atât de nebun, încât să spună că acestea sunt substantive abstracte? La urma urmei, le cunoaștem temeinic acțiunile și ne pasă prea puțin că nu le cunoaștem esența. Până la urmă, ne referim la ele ca subiecte sigure ale acțiunilor care au legătura cu ele. Și e vorba de substantive reale. Chiar și un copil care abia învață să vorbească poate să le numească, chiar dacă abia începe să le simtă acțiunile. Asta este legea noastră: Tot ce nu realizăm, nu numim.

ESENȚA NU ESTE PERCEPUTĂ ÎN LUCRURILE MATERIALE

Mai mult, chiar și lucrurile pe care ne imaginăm că le realizăm prin esența lor, cum ar fi pietrele și copacii, după o examinare atentă, rămânem cu o realizare zero în ceea ce privește esența lor, căci noi realizăm doar acțiunile lor, care apar la întâlnirea simțurilor noastre cu ele.

SUFLETUL

De exemplu, atunci când Cabala spune că există trei forte, 1) Corpul, 2) Sufletul însuflețit și 3) Sufletul Sacru, aceasta nu se referă la esența sufletului. Esența sufletului este fluidă, este ceea ce psihologii numesc sinele, iar materialiștii – electric.[1]

E o pierdere de timp să vorbim despre esența sa, căci ea nu este aranjată pentru a fi imprimată prin atingerea simțurilor, așa cum este cazul tuturor obiectelor materiale. Însă observând în esența acestui fluid trei feluri de acțiuni în lumile spirituale, distingem temeinic între ele, prin nume diferite, conform operațiunilor lor efective în Lumile Superioare. Astfel, aici nu sunt niște substantive abstracte, ci mai degrabă, unele tangibile, în sensul deplin al cuvântului.

AVANTAJUL COMENTARIULUI MEU ASUPRA COMENTARIILOR ANTERIOARE

Învățăturile seculare pot să ne ajute în interpretarea chestiunilor din înțelepciunea Cabalei, căci înțelepciunea Cabalei este rădăcina a toate și toate sunt incluse în ea. Unele au fost sprijinite de anatomie – ca în următoarele: și atunci, fără carnea mea, o să îl văd pe Dumnezeu; alții au fost sprijiniți de filosofie. În ultima vreme, se folosește foarte mult înțelepciunea psihologiei. Dar toate acestea nu sunt considerate comentarii adevărate, căci ele nu interpretează nimic din înțelepciunea Cabalei înseși, ci doar ne arată cum sunt incluse în ea celelalte învățături. De aceea observatorii nu pot fi asistați de un loc, în alt loc. … deși înțelepciunea de a sluji pe Creator este înțelepciunea cea mai apropiată de Cabala, din toate învățăturile externe.

Și se înțelege de la sine că e imposibil să fim ajutați de interpretări conform științei anatomiei, sau de filosofie. Din acest motiv, am spus că sunt primul interpret conform rădăcinii și ramurii, cauzei și consecinței. Ca urmare, dacă ar fi să înțeleagă cineva vreo chestiune prin comentariul meu, acela poate fi sigur că, peste tot pe unde apare această chestiune în Zohar și în Tikunim, poate fi ajutat de ea, la fel ca și de comentariile pe nivelul literal, în care putem fi ajutați de un loc pentru toate celelalte locuri.

Stilul interpretării conform învățăturilor externe este o pierdere de timp, pentru că nu e nimic altceva, decât o mărturie despre originalitatea uneia față de alta. Iar o învățătură exterioară nu are nevoie de mărturie, căci Providența a pregătit cinci simțuri care să o ateste, iar în Cabala (cu toate acestea) ar trebui să înțelegem argumentul înainte de a aduce mărturie la argument.

STILUL DE INTERPRETARE CONFORM ÎNVĂȚĂTURILOR EXTERNE

Aceasta este sursa greșelii lui Rav Șem Tov: el a interpretat Ghidul pentru cel Uluit conform înțelepciunii Cabalei și nu a știut – sau a pretins că nu știe – că înțelepciunea medicinei sau orice altă înțelepciune poate să fie interpretată conform înțelepciunii Cabalei, nu mai puțin decât înțelepciunea filosofiei. Este așa pentru că toate învățăturile sunt incluse în ea și au fost imprimate cu pecetea ei.

Desigur, Ghidul pentru cel Uluit nu se referea deloc la ceea ce a interpretat Rav Șem Tov, iar el nu a văzut de ce… în Cartea creației, el a interpretat Cabala conform filosofiei. Deja am dovedit că un astfel de stil de comentarii este o pierdere de timp, căci învățăturile externe nu au nevoie de mărturie și este inutil să aducem mărturie la adevărul înțelepciunii Cabalei, înainte să îi interpretăm cuvintele.

E ca un procuror care aduce martori să îi dovedească vorbele, înainte de a își fi explicat argumentele (în afară de cărțile care se ocupă de lucrarea Creatorului, căci înțelepciunea de a îl sluji pe Creator are cu adevărat nevoie de martori ai adevărului și reușitei ei, iar noi ar trebui să fim ajutați de înțelepciunea adevărului).

Însă toate compozițiile de acest stil nu sunt deloc ceva irosit. După ce înțelegem temeinic înțelepciunea însăși, vom fi în stare să primim mult ajutor din analogii, cum sunt toate învățăturile incluse în ea, precum și care sunt modurile prin care să le căutăm.

REALIZAREA ÎNȚELEPCIUNII

Există trei ordine în înțelepciunea adevărului:

  1. Originalitatea în înțelepciune. Nu necesită asistență umană, pentru că este în întregime darul Cretorului și niciun străin nu va interfera cu aceasta.
  2. înțelegerea surselor pe care persoana le-a realizat de Sus. Este că o persoană care vede că toată lumea e intinsă înaintea ochilor săi, dar totuși, trebuie să se străduiască și să studieze ca să înțeleagă aceasta lume. Deși vede totul cu propriii săi ochi, există proști și există înțelepți. Înțelegerea aceasta se numește înțelepciunea adevărului, iar Adam haRișona fost primul care a primit un șir de cunoaștere suficientă prin care să înțeleagă și să maximizeze cu succes tot ce vedea și ce realiza cu ochii săi.

Ordinea acestei cunoașteri se dă numai din gură în gură. Mai există în ele și o ordine a evoluției, în care fiecare poate să adauge pentru prietenul său sau să regreseze (pe când, în primul discernământ toată lumea primește egal, fără a adăuga sau a scădea, ca Adam, în ceea ce privește înțelegerea acestei lumi. Vazând-o, toate sunt egale, dar nu este așa și în a o înțelege – unii evoluează de la generație la generație, iar alții regresează). Iar ordinea transmiterii sale se numește uneori transmiterea Numelui Explicit și este dată cu multe condiții, dar numai în cuvinte, nu în scris.

  1. Aceasta este o ordine scrisă. Este ceva cu totul nou, căci pe lângă faptul că ea conține mult loc pentru dezvoltarea înțelepciunii, prin care fiecare moștenește toate extinderile realizărilor sale către generațiile viitoare, în ea mai este și o altă putere: toți cei care se angajează în ea, deși încă nu înțeleg ce este scris în ea, sunt purificati prin ea, iar Lumina Superioară vine mai aproape de ei. Iar această ordine conține patru limbaje, după cum am explicat mai sus, iar limbajul Cabalei le depășește pe toate.

ORDINEA TRANSMITERII ÎNȚELEPCIUNII

Modul cel mai de succes pentru cel care vrea să învețe înțelepciunea este să caute un cabalist adevărat și să îi urmeze toate instrucțiunile, până ce este recompensat cu înțelegerea înțelepciunii în propria sa minte, adică primul discernământ. După aceea, persoana va fi recompensată cu transmiterea ei din gură în gură, ceea ce reprezintă al doilea discernământ, iar apoi, cu înțelegerea în scris, care este al treilea discernământ. Apoi, persoana va fi moștenit toată înțelepciunea și toate instrumentele acesteia de la învățătorul său, cu ușurință și i se va da tot timpul ca să se dezvolte și să se extindă.

Însă în realitate există și un al doilea mod: prin marea dorință a unei persoane, vederea Cerurilor i se va deschide, iar el va realiza toate originile de la sine. Acesta este primul discernământ. Însă după aceea, persoana tot mai trebuie să lucreze și să se străduiască mult, până ce va găsi un înțelept cabalist în față căruia se poate pleca și pe care îl poate asculta, și de la care va primi înțelepciunea prin transmitere față în fată, care este al doilea discernământ, iar apoi al treilea discernământ.

Și de vreme ce persoana nu este atașată de un înțelept cabalist de la început, realizările vin cu mari eforturi și necesită mult timp, astfel persoanei rămânându-i doar puțin timp pentru a se dezvolta. De asemenea, uneori cunoașterea vine după fapt, după cum este scris, și vor muri fără înțelepciune. Este cazul a nouăzeci și nouă la sută și ceea ce numim a intra, fără a ieși. Aceștia sunt ca proștii și ignoranții din aceasta lume, care vad lumea pusă dinaintea lor, dar nu înțeleg nimic din ea, în afară de pâinea din gura lor.

Este adevărat că nici în primul mod nu reușește toată lumea. Asta pentru că majoritatea, după ce au realizat, se complac și încetează să se mai subjuge suficient de mult învățatorului lor, nefiind vrednici de transmiterea înțelepciunii. În acest caz, înțeleptul trebuie să ascundă de ei esența înțelepciunii, iar ei vor muri fără înțelepciuneintrând fără să iasă.

Este așa pentru că există condiții aspre și stricte în transmiterea înțelepciunii, care provin din motive necesare. Ca urmare, foarte puțini sunt prețuiti suficient de mult de învățatorii lor, pentru a fi văzuți ca meritând acest lucru – și fericiți sunt cei recompensați.

About Mirela S.

Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala.

"Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”.

… Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."

Visit My Website
View All Posts