Cele paisprezece categorii de porunci

0
313

Prima categorie cuprinde poruncile ce privesc ideile hotărâtoare. Din această categorie fac parte căința și posturile. Când e vorba de a întipări în minte aceste mari adevăruri ce trebuie să ne insufle credința în Lege, nu e cazul să ne întrebăm care e folosul lor.

A doua categorie cuprinde poruncile ce privesc opreliștea. Trebuie să știm că poruncile privitoare la stofe din materii eterogene, la cele dintâi roade ale arborilor și la amestecul viței de vie cu alte plante țin și ele de această categorie. Cauzele ce stau la temelia acestei categorii sunt ușor de ghicit, întrucât ele au, în general, drept scop întărirea ideilor adevărate și perpetuarea lor în popor, de-a Iungul anilor.

A treia categorie cuprinde poruncile privitoare la perfecționarea moravurilor și sunt despre normele etice. Se știe că prin moravuri bune se perfecționează societatea și legătura dintre oameni, lucru necesar pentru ca starea socială să fie bine orânduită.

A patra categorie cuprinde poruncile privitoare la pomeni, împrumuturi, daruri și la tot ce le privește; sunt prețuirile și sfințirile, dispozițiile ce privesc împrumutul și robii. Cauza tuturor acestor porunci este limpede; căci toți oamenii, rând pe rând, trag folos de pe urma lor. Într-adevăr, dacă cineva e astăzi avut, el poate fi mâine sărman; el sau urmașii lui. Iar dacă e astăzi sărman, poate fi mâine avut, el sau feciorul lui.

A cincea categorie cuprinde poruncile care țintesc la împiedicarea cruzimii și a nedreptății. Folosul acestei categorii este vădit.

A șasea categorie cuprinde poruncile privitoare la pedepsele penale, cum sunt cele pentru hoț, tâlhar, martori falși. Folosul este neîndoielnic și vădit; căci dacă vinovatul nu e osândit, crima n-ar mai lua sfârșit, iar cei care nu duhnesc decât brutalitate nu s-ar mai da în lături. Numai spiritele nevolnice susțin că desființarea pedepselor ar însemna o dovadă de îndurare față de oameni. Dimpotrivă, ar însemna mai degrabă un semn de slăbiciune față de ei și ar contribui la distrugerea societății.

A șaptea categorie cuprinde drepturile de proprietate, legate de învoielile reciproce ale oamenilor, cum sunt împrumutul, angajamentul pentru salariu, depozitele, vânzările, cumpărările etc…; moștenirile fac și ele parte din această categorie. Această categorie este de un folos învederat și incontestabil; căci relatiile bănești sunt necesare oamenilor în orice stat și pentru tranzacții e nevoie să fie orânduite reguli drepte și ca ele să fie supuse unei aprecieri folositoare.

A opta categorie cuprinde poruncile privitoare la zilele sfințite, adică la șabaturi și sărbători. Cartea Sfântă a explicat fiecare din aceste zile și le-a arătat rațiunile, care sunt fie de a da naștere unei anume idei, fie de a ne dărui odihna trupului sau a produce ambele urmări în același timp.

A noua categorie cuprinde celelalte practici ale cultului, impuse tuturor: precum ruga, citirea rugăciunii Șema și altele, cu excepția circumciziei. Folosul acestei categorii este neîndoielnic, căci toate aceste practici slujesc la întărirea ideilor despre iubirea față de Domnul Dumnezeu, la ceea ce trebuie să credem despre el și la ce trebuie să-i atribuim.

A zecea categorie cuprinde poruncile privitoare la altar, la obiectele sfinte și la deservenți.

A unsprezecea categorie cuprinde poruncile privitoare la jertfe.

A douăsprezecea categorie cuprinde poruncile privitoare la cazurile de curățenie și necurățenie. Scopul pe care-l urmăreau în general toate aceste porunci era ca, în caz de necurățenie, oamenii să se ferească a intra în altar; pentru ca să fie pătrunși de măreția lui și ca el să fie un obiect de teamă și respect.

A treisprezecea categorie cuprinde poruncile privitoare la interzicerea unor alimente și la ce se leagă de acest lucru; dar și dispozițiile privitoare la jurăminte și la nazireat țin de această categorie. Toate acestea urmăresc să înlăture patima care ne conduce să căutăm bucate alese și să împiedice ca mâncarea îmbelșugată și băutura să fie socotite scopul vieții.

A paisprezecea categorie cuprinde poruncile privitoare la interzicerea unor conlocuiri; amestecul între animale din specii diferite ține și el de această categorie. Aceste porunci urmăresc, de asemeni, împuținarea legăturilor cu femeile, restrângerea pe cât cu putință a dorinței neînfrânate de conlocuire; de a vedea în aceasta, cum fac ignoranții, scopul existenței omenești. Circumcizia ține, de asemeni, de această categorie.

Se știe că toate poruncile pot fi împărțite în două părți: una privitoare la legăturile dintre oameni și ceaIaltă la relația dintre om și Dumnezeu. În împărțirea noastră, în care am înșiruit categoriile, a cincea, a șasea, a șaptea și o parte dintr-a treia privesc raporturile dintre oameni; celelalte se referă la relația omului cu Dumnezeu.

Maimonide – Ghidul celor șovăielnici

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts