Înțelesul și folosul tuturor poruncilor

0
276

Înțelesul și folosul tuturor poruncilor

Există inși care nu vor să vadă o rațiune în legile divine; ei preferă să nu găsească nici un înțeles rațional în porunci și opreliști. Ceea ce îi îndeamnă la una ca asta e o anume slăbiciune a sufletului lor, asupra căreia nu pot raționa și despre care n-ar putea da socoteală.

Iată cum gândesc ei: Dacă legile ar trebui să ne fie de folos în această existență temporală și ne-au fost date cu un anume scop, s-ar putea prea bine ca ele să fie consecința reflecției și gândirii unui om de geniu; dacă, însă, dimpotrivă, legile n-au nici un înțeles inteligibil și nu aduc cu ele nici un folos, ele vin de la Divinitate; căci gândirea omenească nu ajunge până acolo. După aceste spirite firave s-ar spune că omul e mai perfect decât creatorul lui; căci, după părerea lor, omul ar vorbi și ar acționa în vederea unui țel, în timp ce Dumnezeu, departe de a lucra astfel, ne-ar porunci, dimpotrivă, lucruri ce nu ne sunt de nici un folos și ne-ar opri să întreprindem acțiuni ce nu ne pot defel dăuna.

Departe de El, însă, un asemenea gând! Adevărul e exact invers, căci Divinitatea are întotdeauna în vedere binele nostru, cum am arătat-o cu cuvintele Cărtii Sfinte: Ca sa fim totdeauna fericiți și sa ne țină în viață (Deuter. 6, 24). Iar în alt loc se spune: Cei care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi vor zice: Acest neam mare este un popor înțelept și priceput. (Deuter. 4, 6). În aceste pasaje se arată limpede că toate statutele (sau regulamentele) se vor arăta noroadelor ca emanație a unei înțelepciuni și a unei inteligențe. Dacă un lucru n-are, însă, un motiv care să poată fi apreciat, dacă nu produce nici un folos și nu înlătură nici un rău, de ce s-ar mai spune despre cel ce crede în el sau îl are ca regulă de conduită că e înțelept și priceput și se află pe o treaptă de sus? N-ar fi asta de mirare pentru noroade?

Dar nu; lucrurile stau neîndoielnic așa cum am spus, anume că oricare din cele șase sute treisprezece porunci trebuie, fie să dea naștere unei gândiri sănătoase, fie să infirme o părere greșită sau să dea o regulă pentru împărțirea dreptății, să facă a înceta nedreptatea, să ducă omul pe calea bunelor moravuri ori să-l apere de năravuri desfrânate.

Maimonide– Ghidul celor șovăielnici –Cap.5

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts