Revelarea Creatorului de catre Avraam – Maimonides (Rambam)

0
562

Revelarea Creatorului de catre Avraam

Rambam (Maimonides) – Revelarea Creatorului de către Avraam

YAD HACHAZAKAH (MÂNA ATOTPUTERNICĂ), REGULILE IDOLATRIEI, CAPITOLUL 1:

1) În zilele lui Enos, oameni a făcut o mare greșeală, iar sfatul înțelepților acelei generații a fost prost, iar Enos însuși a fost printre cei rătăciți.

Aceasta a fost greșeala lor: Ei au spus că, de vreme ce Dumnezeu a creat aceste stele și cicluri prin care să conducă lumea, și le-a pus mai sus și le-a acordat onoare, iar ei sunt robii Săi, ei sunt vrednici de laudă și respect, și este voința lui Dumnezeu de a ridica și de a onora pe cei care au crescut și au fost onorați, ca Regele care dorește să-i onoreze pe cei care stau în fața Lui. Și aceasta este slava Regelui.

Și din moment ce au contemplat astfel, au început să construiască temple la stele, jertfiți pentru ele și să le laude și să le slăvească cu cuvinte și să se închine înaintea lor, pentru a capta voința lui Dumnezeu cu mintea lor rea. Aceasta a fost esența închinării la idoli.

Astfel au spus închinătorii la idoli, care cunosc esența. Ei nu au spus că nu este Dumnezeu în Cer, ci mai degrabă că această stea este cea despre care Ieremia spune: “Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. Toţi, laolaltă, sunt proşti şi fără minte, lemne lipsite de orice înțelegere”. Aceasta înseamnă că toată lumea știe că Tu ești singurul, dar eroarea și nebunia lor este că ei cred că această nebunie este voința Ta.

2) După mai multe zile, prooroci falși au stat în mijlocul poporului și au spus că Dumnezeu le-a poruncit și le-a spus: “Închinați-vă la steaua cutare și cutare, sau la toate stelele, și jertfiți pentru ea, și turnați pe ea, și construiți-i un templu, și creați înfățișarea sa pentru ca întregul popor să se plece în fața sa – femei, copii și restul de oameni needucati”. Și el îi informează despre forma fabricată de mintea lui, și spune că aceasta este forma stelei, așa și așa, cum i s-a spus în profeția lui.

Astfel, ei au început să creeze icoane în săli și sub copaci și pe vârfurile munților și pe dealuri. Și se adună și se roagă și le spun tuturor din popor că această icoană face bine sau rău și trebuie să fie închinată și temută. Și preoții lor le spun că prin această lucrare ei vor crește și vor reuși să facă asta și asta și să nu facă asta și asta.

Și au început să înșele pe alții, stând și spunând că steaua însăși sau ciclul sau îngerul le-a vorbit și le-a spus: “Să vă închinați așa și așa” și le-a spus cum să le slujească și să facă una și să nu facă alta. Și acest lucru s-a răspândit în întreaga lume, pentru a servi idolilor în diferite închinări, pentru a le sacrifica și a se pleca lor.

Și după ce au trecut mai multe zile, Venerabilul și Teribilul Nume a fost uitat în întregul univers. Și ei nu L-au cunoscut prin propria lor minte. Astfel, toți cei needucați, femeile și micuții știu doar idolul de lemn și piatră și templul de pietre, pentru că au fost crescuți din copilărie pentru a se pleca și a se închina și pentru a jura pe numele său.

Și înțelepții dintre ei, cum ar fi înțelepții lor, își închipuie că nu este Dumnezeu acolo, ci numai stele și cicluri, și că acești idoli s-au făcut din cauza lor și după chipul lor. Și nimeni nu cunoștea Stânca Veșnică, ci doar câțiva oameni din lume, cum ar fi Hanoch și Metuzallah, Noe, Sem și Ever. Și astfel lumea s-a desfășurat până când s-a născut stâlpul lumii – Avraam patriarhul.

3) De când aceast om neclintit a fost înțărcat, el a început să se întrebe cât era mic. Începu să se gândească zi și noapte și să se întrebe cum este posibil ca această roată să se învârtă întotdeauna fără un conducător? Cine o învârte, pentru că nu se poate întoarce singură?

Și nu avea nici profesor, nici tutore. În schimb, el a fost țintuit în Ur al Caldeenilor printre adoratorii idolilor analfabeți, cu mama și tatăl său și cu toți oamenii care se închinau stelelor și el se închina cu ei.

Iar inima lui a rătăcit și a înțeles, până când a atins calea adevărului și a înțeles linia justiției cu înțelepciunea sa corectă. Și a știut că există un singur Dumnezeu care conduce roata și că El a creat totul și că în tot ceea ce există, nu există alt Dumnezeu în afară de El. Și știa că întreaga lume greșește și că ceea ce a cauzat eroarea lor a fost că ei se închinau stelelor și idolilor până când adevărul a dispărut din mintea lor.

La vârsta de patruzeci de ani, Avraam l-a cunoscut pe Creatorul său. Și de când cunoștea și recunoștea, el a început să ofere răspunsuri poporului din Ur al Caldeenilor și să converseze cu ei și să le spună că direcția pe care au mers nu este calea adevărului. El a încălcat statutele și a început să le spună oamenilor că trebuie să slujească numai Dumnezeului lumii și că El este Acela căruia trebuie să se închine, să jertfească și să toarne, astfel încât în ​​viitor toate ființele create îl vor cunoaște. Și, de asemenea, să distrugă și să zdrobească toți idolii, astfel încât să nu se mai înșele, ca și cei care își închipuie că nu există Dumnezeu.

Dar, din moment ce el a prevalat peste ei cu dovezile sale, împăratul a căutat să-l omoare. Dar i s-a întâmplat un miracol și a plecat la Haran. El a început să cheme lumea întreagă, să-i avertizeze că există un singur Dumnezeu pentru întreaga lume și că El este Cel care trebuie să fie servit.

El a strigat, rătăcind din oraș în oraș și de la o împărăție până la altă împărăție, până când a ajuns în țara Canaan, chemând, așa cum este scris, “și a chemat acolo numele Domnului, Dumnezeul cel veșnic”. După ce toți s-au adunat în jurul lui și l-au întrebat despre cuvintele lui, el i-a învățat pe toți după mintea lui, până când i-a adus înapoi pe calea adevărului. În cele din urmă, zeci de mii de oameni s-au adunat în jurul lui, iar aceștia sunt oamenii din casa lui Avraam.

El a plantat acest principiu în inimile lor și a scris cărți despre asta și l-a învățat pe fiul său, Isaac. Isaac a stat și a învățat și a avertizat și l-a informat pe Iacov și l-a numit învățător, pentru a sta și a învăța și a păstra pe toți cei care i-au însoțit. Și Iacov, patriarhul, i-a învățat pe toți fiii lui, l-a despărțit pe Levi și l-a pus cap și l-a așezat să învețe calea lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui Avraam.

Și le-a poruncit fiilor săi nu oprească numirea după nume, între fiii lui Levi, astfel încât cunoștințele să nu fie uitate. Aceasta a continuat și s-a extins la urmașii lui Iacov și la cei care îi însoțiseră.

Și o națiune care îl cunoaște pe Creator a fost făcută în lume, până când multe zile au trecut peste Israel în Egiptului și ei s-au întors să-și învețe căile și să se închine la stele ca și aceștia, cu excepția tribului lui Levi, care a perseverat în porunca părinților. Tribul lui Levi, nu s-a închinat idolilor. Astfel, principiul pe care l-a plantat Avraam a fost aproape dezrădăcinat și copiii lui Iacov s-au întors la erorile lumii și la concepțiile lor greșite.

Și prin dragostea lui Dumnezeu pentru noi și prin jurământul pe care l-a făcut lui Avraam patriarhul, l-a creat pe Moise, cel mai mare dintre toți profeții, și l-a trimis. Și din moment ce Moise profețise și Domnul a ales Israel drept moștenire, El i-a încoronat cu Tora și Mițvot (porunci), i-a învățat cum să se închine Lui și care va fi soarta venerării idolilor și a celor care se rătăcesc pe cale.

MIDRASH RABBAH, CAPITOLUL 39, PUNCTUL 1:

“Domnul i-a zis lui Avraam: ‚Ieși din țara ta’, etc. Rabi Isaac a zis (Psalmul 45): ‚Ascultă, fiică, și vezi şi pleacă-ţi urechea; uită pe poporul tău şi casa tatălui tău!’. Rabi Isaac a spus o alegorie despre cineva care mergea dintr-un loc la altul și a văzut un oraș luminat. El a zis: ‚Iată, acest oraș este fără un conducător’. Atunci conducătorul orașului, s-a uitat la el și i-a spus: ‚Eu sunt stăpânul orașului!’”.

În mod similar, în momentul în care tatăl nostru, Avraam, a zis: “Iată, lumea aceasta este fără un conducător”, Creatorul s-a uitat la el și i-a spus: “Eu sunt stăpânul lumii!”.

Traducere: Leida Feder

 

About Dora

Sunt aici din convingerea că spiritul se hrănește cu învățătură, iar spiritualitatea nu e de vânzare. Iar tu, căutătorule, vei găsi aici un strop dintr-un ocean de înțelepciune. Vino și Vezi!

View All Posts