Sporirea înțelegerii

0
331

Și filosofii au spus că la tinerețe puterile trupului sunt o stavilă în calea celor mai numeroase însușiri morale. Cu atât mai mult a gândirii pure, ce rezultă din perfecțiunea ideilor care-l conduc pe om să-l iubească din tot sufletul pe Dumnezeu. E cu neputință ca această gândire să poată lua naștere atâta vreme cât durează fierberea umorilor trupului. Dar, pe măsură ce puterile se împuținează și focul dorințelor se stinge, inteligența se întărește; lumina ei sporește, înțelegerea-i are mai multă limpezime, iar cea mai mare bucurie pe care o încearcă e aceea provenită din înțelegere. Încât în omul încovoiat sub povara anilor și aproape de moarte, această înțelegere capătă o mare ascuțime, pricinuiește o foarte mare plăcere și insuflă o adevărată pasiune pentru cel care îi este obiect, până când, în toiul acestei bucurii, sufletul se desparte de trup.

La această stare au făcut doctorii Legii trimitere când au vorbit de moartea lui Moise, a lui Aaron și a lui Miriam, spunând că toți trei au murit printr-un sărut. În acest pasaj ei arată: Moise, robul Domnului, a murit în tara Moabului prin gura lui Dumnezeu (Deuter. 34, 5), învățându-ne că Moise a murit printr-un sărut; tot așa se spune și despre Aaron: … prin gura Domnului și a murit acolo (Numeri, 22, 38); după cum și despre Miriam se spune la fel, dar în legătură cu dânsa nu se arată că dintr-un sărut al Domnului, pentru că era femeie și n-ar fi fost cuviincios ca privitor la dânsa să se utilizeze o asemenea alegorie. Doctorii Legii vor să ne spună astfel că toți trei au murit în deplina bucurie  pe care au încercat-o datorită înțelegerii și iubirii pe care o purtau.

Maimonide – Ghidul celor șovăielnici –Cap.6

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts