Principalele trei concepte în Cabala (VII)

0
33

Olam Hazeh (“această lume”) este starea în care omul simte deja că, Creatorul se ascunde de el. În acest moment încă nu simțim asta. Ni se spune că EL există, auzim despre El, dar în orice caz, nu putem simți acest lucru. Când omul începe să simtă că există ceva în afara lumii noastre, ceva care se ascunde de el, se numește dubla ascundere a Creatorului.

Egoismul este proprietatea omului care îl face în mod automat să beneficieze de tot ceea ce face. Numai în acest lucru vede scopul acțiunilor sale. Altruismul este o proprietate pe care nu o putem înțelege în totalitate; atunci când persoana face ceva fără nici un beneficiu pentru sine. Natura ne-a înzestrat numai cu proprietățile egoiste. Altruismul este dincolo de limitele înțelegerii noastre.

Numai cineva care simte Creatorul poate dobândi această proprietate. Folosind limbajul Cabalei, când lumina intră în Kli, ea îi va ceda proprietățile sale altruiste. Omul nu poate fi corectat de unul singur și nu este obligat să facă acest lucru. Sub îndrumarea Profesorului său, în timpul lecțiilor de grup, el trebuie să trezească astfel de dorințe spirituale care ar face ca lumina să intre în el.

Pentru a obține acest lucru trebuie să lucreze din greu asupra gândurilor sale și să dorească să știe exact ceea ce este necesar, deși el încă nu-și poate dori. Dacă omul face o acțiune în lumea noastră, care pare a fi altruistă în exterior, înseamnă că el a calculat în avans premiul său în viitor.

Orice mișcare, chiar și cea mai mică, se face doar pe baza unui calcul. Ca rezultat, pare că omului i-ar fi mai bine decât îi e acum. Dacă omul nu ar face astfel de calcule, nu ar fi capabil să se miște, căci o anumită cantitate de energie este necesară pentru mișcare chiar și la nivelul molecular al naturii, iar această energie este egoismul nostru, adică dorința de a primi plăcere. Această lege se “îmbracă” în legi fizico-chimice generale. În lumea noastră, omul poate primi sau dărui numai de dragul primirii.

Este demn de remarcat aici că dorințele care fac toată omenirea fericită sunt și ele egoiste, pentru că omul, văzându-se ca parte a omenirii, dorește să se bucure de această parte din el.

Cabala permite descrierea atât a acțiunilor interioare pe care le face omul, cât și a celor pe care le îndeplinește Creatorul, adică interacțiunile lor. Cabala este o descriere fizico-matematică a obiectelor spirituale și a acțiunilor lor, exprimate în formule, grafice și tabele.

Toți descriu acțiunile spirituale interioare ale cabalistului și numai cel care poate reproduce aceste acțiuni în sine și înțelege astfel ce înseamnă aceste formule poate ști ce stă în spatele lor.

Un cabalist poate să transmită această informație ucenicului său numai atunci când acesta atinge cel puțin primul nivel spiritual. O astfel de informație este transmisă “pe cale orală” (mi Peh le Peh), deoarece ecranul este la nivelul “Peh” (gurii) Parțuf-ului spiritual. Dacă un student nu a dobândit încă ecranul, el nu poate înțelege cu adevărat nimic; el nu poate primi încă nimic de la profesorul său.

Când un cabalist citește o carte cabalistă, trebuie să simtă intern fiecare cuvânt, fiecare literă, la fel cum orbii simt fiecare literă a alfabetului folosind sistemul Braille.

Am studiat patru faze ale formării Kli (0 – Șoreș sau Keter, 1 – Hochma, 2 – Bina și 3 – Tiferet). De ce sunt patru și nu cinci? Acest lucru se datorează faptului că al cincilea este Kli-ul însuși, și nu faza formării sale. Pornind de la Malchut, nu mai există faze; Kli-ul este complet creat, născut, format în dorința sa egoistă de a primi plăcere din lumina Hochma. Kli-ul este independent nu numai în dorința sa, ci și în implementarea dorinței sale de a acționa.

Cu toate acestea, dacă lumina, plăcerea, umple Kli-ul, ea dictează Kli-ului felul în care trebuie să acționeze, pentru că îl suprimă prin umplerea lui cu plăcere. Acesta este motivul pentru care Kli-ul este cu adevărat liber în intenția sa numai atunci când nu este umplut cu lumină. Cu toate acestea, încă nu este suficient; lumina nu ar trebui să se simtă nici măcar de departe; adică, Creatorul ar trebui să se ascundă complet de Kli, Malchut. Numai atunci Malchut poate fi independent, liber în deciziile și acțiunile sale.

Atunci când Kli-ul își poate realiza dorințele în mod independent, atunci când este complet liber de influența luminii și a plăcerii și lumina nu poate dicta Kli-ului condițiile sale, o asemenea stare se numește “lumea noastră” sau “această lume” . Această stare poate fi atinsă dacă lumina este îndepărtată nu numai din partea interioară a Kli-ului, ci se distanțează treptat din afara Kli-ului. În lumea noastră, omul nu simte Creatorul nici în interior, nici în exterior; adică nu crede în existența Lui.

Expulzarea luminii din Kli este numită restricționarea dorinței de a primi plăcerea sau pur și simplu restricția, Țimțum Alef. Mutarea luminii din afara Kli-ului se realizează cu ajutorul unui sistem de ecrane întunecate numite lumi. Există doar cinci astfel de ecrane; adică, există cinci lumi. Fiecare dintre aceste lumi este alcătuită din cinci părți numite “Parțufim” (pluralul lui Parțuf). Fiecare Parțuf include cinci părți numite “Sfirot” (pluralul lui Sfira). Ca rezultat, Malchut este atât de îndepărtat de lumina pe care nu o simte deloc. Acesta este omul din lumea noastră.

În Cabala se studiază proprietățile lumilor, Parțufim și Sfirot; adică proprietățile ecranelor care ascund lumea spirituală, Creatorul de noi. Scopul acestui studiu este de a ști ce ar trebui să obțină omul pentru a neutraliza acțiunile ascunse ale tuturor acestor lumi, Parțufim și Sfirot; să se ridice la nivelul unui sau altui nivel spiritual al Sfira, Parțuf sau al lumii.

Prin dobândirea proprietăților unui anumit Parțuf într-o anumită lume, omul neutralizează imediat acțiunea de ascundere a acestui nivel și îl atinge.

În acest moment, numai nivelurile superioare ascund de el Creatorul, lumina. Treptat, el trebuie să atingă toate proprietățile tuturor nivelurilor, pornind de la cel mai jos, deasupra lumii noastre, până la cel mai înalt nivel, corecția finală.

Să ne întoarcem la Malchut, a cincea fază a dezvoltării Kli. Când Malchut simte că primește în timp ce Creatorul dă, percepe contrastul stării sale față de Creator, de a fi atât de dezgustător încât decide să nu mai primească plăcerea. Deoarece nu există nicio constrângere în lumea spirituală și plăcerea nu poate fi simțită, dacă nu există nici o dorință pentru ea, lumina dispare, nu se mai simte în Kli.

Malchut îndeplinește Țimțum Alef (TA). În fazele precedente, Kli-ul nu se simțea receptiv, și numai în faza a 5-a, când decide în mod independent să primească, Kli își simte opoziția față de Creator. Numai Malchut poate face TA. Pentru a face Țimțum, trebuie să simți mai întâi opoziția totală față de Creator.

Un alt nume pentru Malchut este suflet, dar numele “suflet” se poate referi atât la Kli, cât și la lumina din el. În timp ce citiți un text, trebuie să vă amintiți întotdeauna dacă se vorbește despre creație sau despre ce este umplut. În primul caz, este o parte a creației în sine, o dorință. În cel de-al doilea caz, este partea Creatorului, lumina.

Când un suflet coboară în lumea Ațilut din lumea Infinitului, el devine sufletul fazei Alef, dar nu sufletul real. Distincția dintre el și Creator nu este încă simțită. Este ca un copil în pântecele mamei sale; acesta nu poate fi numit încă independent, deși există deja. Este încă în faza intermediară.

Lumea Ațilut este absolut spirituală, pentru că Kli-ul nu este simțit în ea; este complet suprimat de lumină și este un singur întreg cu lumina. Sufletele celorlalte ființe create, de exemplu, animalele, care coboară de sus prin lumea Ațilut, sunt de asemenea considerate una cu Creatorul. Totuși, în lumea noastră, ființele create sunt complet goale de lumină și îndepărtate de Creator.

Lumile sunt nivele de apropiere de Creator în ascensiunea omului și măsura îndepărtării de la El în coborârea sufletelor. Nu contează despre ce fel de suflete vorbim. Deși toată natura prezintă un singur întreg, anumite tipuri de ființe create, care diferă în ceea ce privește gradul de libertate de alegere, pot fi identificate ca fiind mai mult sau mai puțin libere în alegerea scopului.

Din toate ființele create, numai omul are o adevărată libertate de voință; restul naturii urcă sau coboară cu el, pentru că totul din Universul nostru este legat de om. Este imposibil să vorbim despre un anumit număr de suflete care trec în acest fel, deoarece este dificil să se facă o estimare cantitativă.

Particulele altor suflete mai puternice și mai înalte pot apărea în fiecare dintre noi. Ele încep să vorbească în noi și să ne împingă înainte. De fapt, sufletul nu este ceva predeterminat, permanent, ceva ce însoțește corpul nostru fiziologic pe toată durata vieții sale biologice. De exemplu, Ari, în cartea sa “Șaar HaGilgulim” (“Porțile reîncarnării”) descrie tipul de suflete și în ce succesiune sunt rădăcinile în el.

Un suflet nu este ceva indivizibil. Se îmbină în mod constant și se separă, creează noi părți în funcție de cerințele corecției sufletului comun. Chiar și în timpul vieții omului, unele părți ale sufletelor se răzvrătesc sau îl părăsesc; sufletele “curg” continuu unul în altul.

Lumea Bria corespunde fazei Bet-Bina, “dorința de a dărui”, de a mulțumi. Kli-ul din lumea Bria se numește “Neșama“; pentru prima dată are propria dorință, cu toate că e “dorință de a dărui”; prin urmare, este foarte “clar”, non-egoist în dorințele sale și considerat absolut spiritual.

Lumea Yețira corespunde fazei GimelTiferet sau ZA, în care apar atât “dorința de a dărui” (aproximativ 90%) cât și “dorința de a primi” (aproximativ 10%). Există puțină lumină a Hochma pe fundalul luminos al Ohr Hasadim. Kli-ul din această fază trece de la starea Neșama la Ruach. Deși dorințele Kli-ului sunt deja egoiste într-o oarecare măsură, totuși predomină “dorința de a dărui”; prin urmare, Kli-ul din lumea Yețira este încă destul de spiritual.

Cea de-a patra fază egoistă, Malchut, guvernează lumea Asya. Aici “dorința de a primi” este ea însăși Guf (corpul), care este absolut îndepărtată de Creator. Lumina care umple Kli-ul în lumea Asya este numită “Nefeș“; acest nume sugerează că Kli și lumina sunt nemișcate din punct de vedere spiritual, la fel ca natura natală a lumii noastre.

Kli devine mai gros, coboară treptat prin nivelurile lumilor și se îndepărtează de lumină până este complet gol, adică nu simte deloc lumina. Prin urmare, el devine complet liber de lumină și Creator în gândurile și acțiunile sale.

Acum, dacă Kli –ul însuși preferă calea dezvoltării spirituale față de plăcerile egoiste “mici”, va putea să treacă treptat prin nivelele lumilor Asya, Yețira, Bria, Ațilut, Adam Kadmon și să ajungă în lumea Infinitului, adică, fuzionează infinit cu Creatorul, devenind egal cu El.

Fiecare om are în inima lui un așa-numit punct negru, un embrion al viitoarei stări spirituale. La oameni diferiți, acest punct este într-o stare diferită de pregătire pentru percepția spirituală. Există oameni care nu pot înțelege deloc noțiuni spirituale; nu au nici un interes față de ele. Cu toate acestea, există oameni care se trezesc brusc și sunt nedumeriți de faptul că devin brusc interesați de astfel de probleme “abstracte”.

Ca și în cazul tuturor celorlalte animale, omul trăiește sub influența părinților săi, a mediului, a trăsăturilor caracterului său. Fără libertate de voință, el procesează doar informațiile disponibile în funcție de factori externi și interiori. Apoi, el efectuează acțiunile care îi par să fie cele mai bune.

Totuși, totul se schimbă atunci când Creatorul începe să trezească omul. O persoană se trezește sub influența unei mici părți a luminii pe care Creatorul o trimite în prealabil. După primirea acestei porțiuni, punctul său interior începe să ceară o umplere suplimentară, forțându-l să caute lumina. Prin urmare, el începe să o caute în diferite ocupații, idei, filosofii, doctrine, grupuri de studiu, până când ajunge la Cabala. Fiecare suflet de pe Pământ trebuie să meargă pe aceeași cale!

Până când, cu ajutorul ecranului, punctul său negru, ajunge la dimensiunea unui mic Parțuf, omul este considerat ca nevând suflet, nici Kli și, firește, nici o lumină în el. Prezența chiar și a celui mai mic Parțuf spiritual, având luminile Nefeș, Ruach, Neșama, Haya, Yechida (NaRaNHaY), indică nașterea omului și plecarea lui din starea animală (pe care suntem obișnuiți să o considerăm umană).

Uman se referă la a fi într-o stare spirituală în care cineva a trecut deja bariera spirituală (Machsom) care separă această lume de cea spirituală, lumea Asya; adică cel care a dobândit Kli-ul spiritual numit suflet.

Experiența acumulată de suflet în fiecare dintre încarnările sale din această lume rămâne cu el și trecând de la o generație la alta, schimbându-și trupurile fiziologice doar ca să-și schimbe cămașa. Toate suferințele fizice corporale se înregistrează, de asemenea, în suflet și, la un moment dat, aduc omul la dorința de a atinge spiritualitatea.

Îmbrăcarea unui suflet în corpul femeii înseamnă că nu trebuie să treacă prin nici o corecție spirituală personală în această încarnare. O femeie nu avansează spiritual prin ea însăși, cu excepția faptului că a ajutat să circule înțelepciunea Cabalei și să primească o înălțare spirituală prin soțul ei.

Tora spune că inimile celor care conduc lumea sunt în mâinile Creatorului. Acest lucru se referă la toți politicienii, șefii de state, dictatorii – toți cei de care depinde omenirea. Toate acestea nu sunt altceva decât marionete în mâinile Creatorului, prin care El controlează totul.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts