Nu există drum ocolitor Cabalei

0
268

2.      Nu există drum ocolitor Cabalei 

 

      Ştiinţa Cabalei care în generaţiile anterioare a preocupat numai un număr mic de oameni care au fost curioşi  să afle despre lumea spirituală, devine acum interesul tuturor. Acest proces doar se va intensifica în anii care urmează, până când Cabala va ajunge în fiecare casă din Israel şi din lumea întreagă. Aceasta se va întâmpla în clipa în care vom înţelege că nu avem nici o altă alternativă.   

             Una din problemele esenţiale care ne împiedică să ne ocupăm liber de ştiinţa Cabalei, provine din subconştientul nostru unde înţeleptul trebuie să fie bătrân, cu haină neagră, barbă albă şi de dorit să aibă şi o pălărie cu boruri largi, care se ascunde în colţ sau într-un loc dosnic şi îndepărtat de orice legătură cu lumea. Din copilărie am fost obişnuiţi să auzim că în diferite părţi ale ţării sunt înţelepţi şi că ei îndeplinesc exact această descriere. Ne revine obligaţia să schimbăm această percepţie şi să înţelegem că fiecare dintre noi poate deveni înţelept – fără haină neagră, fără barbă şi fără pălărie neagră.

Cu toată durerea, noi încă ne aflăm în ultimi ani ai procesului de creştere şi întărire a acelor oameni care au transformat conceptul de “înţelept” în scop şi nu în mijloc. Nu întotdeauna cel care se numeşte “întţelept” este,într-adevăr, cineva căruia ştiinţa Cabala  este apropiată inimii sale. Dimpotrivă, sunt nu puţine cazuri în care oamenii s-au dat drept înţelepţi şi au stopat drumul spre Cabala în faţa mulţimii. Prin aceasta, ei au trasformat conceptul de “Cabala” în ceva foarte îndepărtat şi interzis studiului.

Însă, în realitate, nu aşa stau lucrurile. Cabala este ştiinţa deschisă în faţa fiecăruia dintre noi. Astăzi ne este dat să ne ocupăm, aici şi acum, de învăţătura Cabala, fără să ne fie frică sau să fim împiedicaţi de stigme care nu au nici un suport în realitate. Numai dacă vom înţelege adevărata esenţă a ştiinţei Cabala, vom descoperi că învăţarea Cabalei este, în fond, necesitatea noastră existenţială. Exact după cum copilul învaţă să meargă şi se foloseşte de această posibilitate pe întreg parcursul vieţii, tot aşa şi noi trebuie să învăţăm acum ştiinţa Cabala şi s-o transformăm în parte integrantă a vieţii noastre.

Cu toate că ştiinţa Cabala pare îndepărtată şi greu de atins, istoria ei confirmă că nimeni nu s-a născut ca înţelept, după cum nimeni nu s-a născut ca fizician, inginer sau cercetător. Exact ca şi oricare altă ştiinţă, ştiinţa Cabala este o ştiinţă care se dobândeşte, numai că dorinţa de a o învăţa nu derivă dintr-o dorinţă materială. Dorinţa de a învăţa ştiinţa Cabala derivă dintr-o dorinţă spirituală, unde nu se vede că omul va putea trage din ea foloase. În fiecare generaţie înţelepţii au fost oameni simpli, ca fiecare dintre noi, oamneni care, într-o bună zi, au înţeles că nu este nici un scop în îndeletnicirile acestei lumi materiale în care noi trăim şi au început să întrebe întrebări existenţiale, care ating cauza pentru care am venit în lume – de unde am venit şi unde mergem. Întrebări de felul acesta şi altele au apărut şi au umplut inimile lor în anumite faze ale vieţii, iar după ce s-au săturat să caute răspunsuri în ştiinţele cunoscute nouă, ei au descoperit ştiinţa Cabala. Dorinţa lor fierbinte de a cunoaşte misterele acestei ştiinţe a produs în lumile superioare trezirea dorinţei de a le deschide porţile şi de a descoperi în faţa lor această cunoaştere enormă ascunsă în această ştiinţă, nu pentru a acumula încă o ştiinţă materială, ci pentru a atinge scopul spiritual.

Din totdeauna au înţeles înţelepţii că noi ne aflăm în această lume pentru a îndeplini scopul superior pentru care am sosit aici. Ei au căutat răspunsuri pentru însăşi existenţa noastră pe faţa pământului şi au înţeles că viaţa noastră în corpul material şi animal este, de fapt, stimulent care poate să ajute părţii spirituale din noi, sufletului, să urce treptele lumilor superioare până va ajunge la esenţa superioară – la treapta Puterii Supreme. Acolo ea va împlini scopul pentru care a sosit pe lume.

În toţi anii am fost învăţaţi să fim oameni mai buni faţă de societate.

Religioşilor dintre noi li s-a explicat că merită să îndeplinească îndatoririle religioase, pentru că este “paradis” şi “iad”. Ni s-a explicat că, dacă vom fi oameni buni, faţă de noi şi faţă de cei care ne înconjoară, vom beneficia de plăceri mari pe cealaltă lume, dupa ce vom muri. Cu alte cuvinte, pentru ca să ajungem la plăcerea spirituală care  ne-a fost destinată, trebuie să murim. Ştiinţa Cabala ne explică faptul că această abordare are multe inexactităţi esenţiale. Fiecare om, indiferent cine este, trebuie să se întoarcă, încă pe parcursul vieţii sale, în această lume, în locul din care i-a fost proiectat sufletul. Cum facem aceasta? Învăţăm Cabala. În ştiinţa Cabala se află instrumentele concrete care-l învaţă pe fiecare om calea prin care să se conecteze cu Puterea Supremă. Înţelepţii au scris că,  dacă omul ar fi chiar unul din întţelepţii generaţiei şi nu va învăţa ştiinţa Cabala, el va fi obligat să se reîntoarcă aici în reîncarnarea urătoare, pentru a completa misiunea spirituală care i-a fost destinată.

Din ziua în care am venit pe lume ne este impusă această misiune spirituală, numai că, din nerăbdare, datorită tentaţiilor lumii materiale, serviciului, învăţăturii, casaei şi copiilor, uităm scopul pentru care am fost aduşi aici. În ziua în care toţi vor înţelege că trebuie să se reîntoarcă la treapta spirituală din care le-au fost proiectate sufletele, ei vor fi ocupaţi nu ca să-şi cumpere o maşină nouă sau o vilă mai impozantă, ci să găsească diverse căi de reîntoarce la acea origine. Acestui scop i-a fost destinată ştiinţa Cabala. Din aceasta se poate înţelege că fiecare dintre noi poate să fie înţelept, însă ca mijloc şi nu ca scop.

Pe parcursul ultimilor ani, omenirea a ajuns la realizări impresionante în domeniul ştiinţei, technologiei, medicinii, însă, cu toate acestea, în loc să evoluăm, se pare că omenirea regresează. Deodată apar boli care nu au fost cunoscute înainte, suntem martori valurilor de crime fără precedent, situaţiei economice care se înrăutăţeşte, şomajul ajunge la recordul tuturor timpurilor, situaţia securităţii pune la îndoială securitatea personală a fiecaruia , iar noi căutăm încă soluţii în lumea în care trăim, cu toate că ne este clar că orice încercare de a rezolva problemele la nivelul lumii materiale este destinată eşecului.

Dacă ne vom schimba percepţia şi vom începe să rezolvăm probleme

materiale cu ajutorul spiritualităţii, vom înţelege că toate problemele sunt, de fapt, puteri care ne presează să înţelegem că dezvoltarea greşită nu ne duce către scopul creaţiei şi, astfel, vom putea stăpâni materialul şi nu vom fi robii săi. Această capacitate de a adera Puterii Supreme este dată celor care au ajuns la înţelegerea spirituală şi la implementarea scopului creaţiei. Cine a ajuns pe treapta Puterii Spirituale poate să-şi permită să execute schimbări extreme în lumea materială, în scopul de a face o lume în care să fie mai uşor de trăit. Tot atât timp cât vom continua să ne încăpăţânăm să credem că soluţiile se găsesc în lumea materială, ne scufundăm în mocirla din care nu este ieşire.

În trecut, numai un număr mic de oameni au câştigat dreptul ca Lumina

Superioară să aprindă punctul din inima lor şi să-i atragă spre lumile spirituale. Pe când tot restul omenirii era ocupaă cu dezvoltarea bombei atomice, a avionului celui mai rapid din lume sau cu descoperirea penicilinei, ei erau ocupaţi cu dezvoltarea învăţărurii Cabala şi punerea ei pe hârtie pentru generaţiile următoare, din recunoaşterea faptului că va veni ziua în care această ştiinţă  va fi bunul tuturor.

Astăzi, mulţi dintre noi dobândim aprinderea puctului din inima noastră de către Lumina Supremă. El ne arată calea către spriritualitate. În viitorul apropiat va creşte în mod esenţial numărul celor care vor fi interesaţi de lumea spiritului, deoarece lumea materială nu mai are răspunsurile pe care ei le cer. Aceasta este cauza pentru care astăzi ştiinţa Cabala este accesibilă mulţimii, însă se vor ocupa de ea numai cei care simt dorinţa fierbinte de a trasforma această ştiinţă în mod de viaţă.

Cui îi este destinată ştiinţa Cabala?

            Ştiinţa Cabala este destinată fiecăruia dintre noi. Dacă luăm scrieri din cartea “Zohar” despre sfârşitul corecţiei şi venirea Mântuitorului, sau articolul “Garanţia” (Haaravut  = הערבות) din cartea “Dăruirea Torei” (Matan Tora = מתן תורה) vom descoperi că toate aceste scrieri prevestesc o realitate în care întreaga omenire, va începe încet, încet, să cunoască Puterea Supremă, după cum este scris: “Toţi mă vor cunoaşte, de la mic până la mare” (Ieremia cap.31 versetul 43). Numai că acest proces a început acum 6000 de ani şi continuă până la sfârşitul acestor 6000 de ani, tocmai acestă perioadă în care noi ne afăm acum. Până acum am dezvoltat numai dorinţa noastră omenească – de a primi; am vrut bani, onoare, dominare, instruire. Abia acum, începând cu anul 1995, începe să existe o altă formă de dezvoltare, prin punctului din inimă, cu ajutorul căruia mulţimea va descoperi goliciunea existenţei materiale şi oamenii vor pretinde să ajungă la împlinirea spirituală a sufletului lor.

Specificul generaţiei noastre

Pe parcursul tuturor generaţiilor de până acum, punctul din inimă se trezea numai în câţiva oameni şi, cu ajutorul lui, ei au devenit înţelepţi şi au ajuns la legătura directă cu Puterea Supremă.  Insă este vorba, într-adevăr, numai de câţiva oameni speciali.

De acum încolo, această sclipire va lumina interiorul mulţimii. Acesta este şi motivul pentru care, în trecut, nu a fost necesară răspândirea ştiinţei Cabala în rândurile poporului, deoarece numai câţiva au avut nevoie de ea. Astăzi  însă, când este vorba de o cantitate impresionantă de oameni care vor descoperi interes în spiritualitate, este nevoie de a le da răspunsuri şi de a propaga pentru ei ştiinţa Cabala.

Şi ce trebuie să facă cel căruia nu i se trezeşte punctul din inimă?

Cei care până acum nu au ajuns la dezvoltarea spirituală, vor ajunge la ea în viitoarele reîncarnări, însă şi atunci vor avea nevoie de ştiinţa Cabala. Astăzi însă, răpândirea Cabalei trebuie să fie foarte moderată şi să includă numai pe cei cărora inima le este aprinsă de dorinţă – nu prin constrângere şi nu prin forţă. Cabala este prezentată pe diferitei căi, pentru ca fiecare persoană să ştie că ea îi stă la dispoziţie, astfel încât, dacă persoana va avea nevoie de această ştiinţă, să nu aibă nici o problema în a întinde mâna şi s-o descopere.

Noi suntem numai la începutul drumului

În generaţia noastră deja mii de persoane se ocupă cu Cabala şi mulţi dintre ei se află deja pe calea descoperii spiritualităţii. Între timp, sunt încă zeci de mii care se află în aşteptare şi care încă nu simt necesitatea descoperii Puterii Supreme.

Şi care sunt instrumentele care stau la dipoziţia celui căruia deja i s-a trezit punctul din inimă?

În primul rând, cărţile de Cabala, care se găsesc astăzi în aproape toate libărariile.

Nu există teama ca un elev începător să fie expus la informaţii foarte sensibile?

Nu este nici o frică de a învăţa Cabala, deoarece ce este scris în cărţile acestea sunt “gusturile Torei” ( tamei Tora  = טעמי תורה)  şi nu “secretele Torei”  ( Sitrei Tora =  סתרי תורה). Prin învăţarea lor se poate transforma lumea într-un loc în care este mai bine de trăit. Secretele Torei nu sunt scrise nici într-un loc şi nu se pot găsi în cărţi. Ele trec din gură la ureche, de la învăţător la elev.

Aceasta,  nu în sensul că stă învăţătorul cu elevul şi îi povesteşte secrete; ci în sensul că învăţătorul îi dă elevului instrumentele cu ajutorul cărora el descoperă lumea spirituală. Dacă, cu ajutorul ochelarilor mei, eu sunt în stare să văd de la un kilometru, este clar că orice descriere pe care ţi-o fac despre ceea ce eu văd este lipsită de valoare. În scimb, dacă te ajut să-ţi procuri şi tu ochelari asemănători şi te învăţ să priveşti prin ei asupra realităţii, vei putea tu însuţi să vezi realitatea la care m-am referit. Înţelepţii dăruiesc elevilor intrumente şi nu le povestesc poveşti.

Nu va fi lipsă de învăţători de Cabala?

Cu toate că a venit deja mulţimea să înveţe Cabala, nu au lipsit învăţătorii de Cabala. Aceasta seamănă mult cu ciobanul care conduce 10.000 de oi. Cu toate că acel cioban nu este cu mult mai dezvoltat mental decât turma, fiecare oaie îl urmează şi nu au nici o problemă să ajungă la locul potrivit, deoarece el cunoaşte foarte bine toate locurile. Şi înţeleptul, deosebit, poate să atragă după el întreaga lume. Întrebarea este, cât de pregătite sunt persoanele care vor să-l urmeze ca să fie dependente el, subordonate lui? Este nevoie de multă cunoaştere a dorinţei din partea lor ca să meargă pe urmele lui.

În studierea Cabalei elevul are nevoie de rabin

Trebuie să existe îndrumarea îndeaproape a rabinului, deoarece altfel nu se poate înţelege Cabala. Se poate învăţa din cărţi şi CD+uri înainte de a ajunge la rabin. Aceasta este o pregătire bună, însă asta nu-l scuteşte pe elev de a învăţa alături de rabin.

Numai Cabala ne conduce la sfârşitul corecţiei

Nu există nici o altă cale în afară de Cabala, iar ea este singura care ne conduce la sfârşitul corecţiei. Ştiinţa Cabala a fost scrisă de oameni care au ajuns pe treptele cele mai înalte ale spiritualităţii. Ei ne-au furnizat metoda aceasta ca să putem şi noi să urcăm pe treptele spirituale, până la atingerea scopului creaţiei.

La sfârşitul corecţiei nu se temină rolul omului în această lume

Înţelepţii din toate generaţiile au ajuns la sfârşitul corecţiei personale încă în timpul vieţii lor, dar au trăit încă mulţi ani în care şi-au dedicat munca vieţii lor pentru Cabala, pentru generaţiile care vor urma.

din cartea O mie de sfaturi pentru viață

About I-D

Sunt aici din respect pentru acei tăcuți traducători din umbră, care s-au trudit conviși că spiritul se hrănește cu învățătură, iar spiritualitatea nu e de vânzare. Iar tu, căutătorule, găsești aici tot plinul inimii lor.

Vino și Vezi!

View All Posts