Wednesday.20.03.2019

Ari

Este dificil să poți să estimezi importanța și statutul lui Isaac Luria, supranumit și Sfântul Ari. În numai optsprezece luni, el a lăsat o amprentă uriașă asupra istoriei gândirii cabalistice și a metodelor de predare. Învățăturile sale au introdus o prezentare nouă, sistematică a cunoașterii spirituale. Folosind metoda lui Ari, oricine poate astăzi să obțină ceea ce numai câțiva aleși puteau realiza în vechime.

Printre cărțile lui Ari, Arborele Vieții este probabil cea mai importantă. Această carte prezintă învățăturile lui Ari într-un stil clar și simplu. De-a lungul anilor, Arborele Vieții a devenit unul din textele esențiale de Cabala, alături de Cartea Zohar.

O CARTE pe ZI

Recent Posts

Deschizand ochii

Locul BYA

EXILUL

Pericopa Țav (Porunca)

Să devenim obiectivi prin interpretare

SĂ DEVENIM OBIECTIVI PRIN INTERPRETARE Eu, personal, nu am studiat arta actoriei, dar, totul în munca actorului, are ca scop crearea unei comunicări corecte. Este...

Deschizand ochii

Locul BYA

EXILUL