A TREISPREZECEA PORUNCĂ

0
A treisprezecea Mițva este aceea de a efectua răscumpărarea fiului întâi născut pentru a-l întări în viață. Căci sunt numiți doi îngeri...

A DOUĂSPREZECEA PORUNCĂ

0
A douăsprezecea Mițva este aceea de a aduce ofrandă primele fructe ale pomilor, așa cum este scris, „Și fiecare pom în care...

A UNSPREZECEA PORUNCĂ

0
A unsprezecea Mițva este aceea de a da o zeciuială din fructele pământului. Aici sunt două Mițvot: de a separa o zecime...

A ZECEA PORUNCĂ

0
A zecea Mițva îl obligă pe om să poarte Tefilin și să-și însușească proprietățile Supreme, așa după cum este scris, CREATORUL L-A...

A NOUA PORUNCĂ

0
Cea de-a noua Mițva este aceea de a arăta milă celor nevoiași și de a le furniza hrană, așa cum este scris:...

A OPTA PORUNCĂ

0
Cea ce-a opta Mițva este de a iubi un străin dintr-o altă națiune, care dorește să vină sub aripile lui Șechina, Malchut, care...

A ȘAPTEA PORUNCĂ

0
Cea de-a șaptea Mițva este de a îndeplini circumcizia în ziua a opta, îndepărtând astfel impuritatea prepuțului, căci Malchut constituie al optulea...

A ȘASEA PORUNCĂ

0
Cea de-a șasea Mițva este aceea de a procrea și a multiplica, iar acela care procedează astfel transformă izvorul, numit Yesod de...

A CINCEA PORUNCĂ

0
A cincea Mițva. Este scris: FIE CA APELE SĂ MIȘUNE DE MULȚIMI DE CREATURI VII (Bereșit, 1:20). Acest vers conține trei Mițvot....

A PATRA PORUNCĂ

0
Cea de-a patra Mițva este de a ști că HaVaYaH (Creatorul) este Elokim (Domnul) așa cum este scris: SĂ CUNOȘTI ACEASTĂ ZI...

A TREIA PORUNCĂ

0
A treia Mițva este aceea de a cunoaște că există un Domn Atotputernic care guvernează lumea, de a o uni zilnic în...

A DOUA PORUNCĂ

0
Cea de-a doua Mițva (poruncă) este conectată inseparabil cu Mițva fricii și este Mițva iubirii - ca omul să iubească pe Creatorul...

PRIMA PORUNCĂ

0
BEREȘIT BARA ELOKIM (La început Creatorul a creat) este prima Mițva (poruncă), rădăcina și fundamentul a tot ceea ce există. Și este...

PLECAREA DIN PEȘTERĂ A LUI RABI ȘIMON

0
Rabi Pinchas stătea în fața lui Rabi Rachuma pe malul Lacului Kineret. Acesta era înțelept, bătrân și aproape orb. El i-a spus lui...

TORA ȘI RUGĂCIUNEA

0
Rabi Șimon a deschis și a spus: „Este scris că Hizkiahu (Ezekiel) și-a întors fața la zid și s-a rugat la Creator.” Haideți...

CINE ESTE ACEASTA?

0
Rabi Elazar a deschis și a spus, „Cine este aceasta care se ridică din pustiu?” (Șir HaȘirim, 3:6). MI ZOT - cine este...

CEL CARE SE VESELEȘTE DE SĂRBĂTORI

0
Rabi Șimon a deschis și a spus: „Cel care se veselește de sărbători și nu dă o parte Creatorului, deochiul îl urăște și-l...

ÎNTRE TOȚI ÎNȚELEPȚII NAȚIUNILOR LUMII, NU ESTE NICI UNUL CA TINE

0
Rabi Elazar a spus, „Este scris: 'Cine nu s-ar teme de Regele națiunilor lumii?' Ce fel de laudă este aceasta?” Rabi Șimon...

CERURILE ȘI PĂMÂNTUL

0
Rabi Șimon a deschis și a spus, „La început Creatorul a creat Cerurile și pământul.” Acest vers ar trebui examinat cu grijă,...

18 – Noaptea Miresei

0
NOAPTEA MIRESEI   Rabi Șimon ședea și studia Tora în noaptea în care Mireasa, Malchut, se unește cu soțul său, Zeir Anpin. Și toți...