Sat 24, 2018

Învățătura lui Avraam

Învățătura lui Avraam După ce a fost înțărcat Avraam, în timp ce era încă un copil, mintea lui a început să reflecteze. Ziua și noaptea,...

Aproape și departe

Aproape și departe  El se ascunde; Noi trebuie să-L căutăm. El este aici acum; Inimile noastre pot vorbi cu El. El este îndepărtat; Suntem mici și nesemnificativi. El...

Nivelul de profeție

Nivelul de profeție În unele dintre cărțile profetice afli că un profet a fost inspirat la nivelul uneia din treptele profeției și că mai apoi...

Valoarea egalității

Valoarea egalității   Valoarea egalității este mult mai mare și mai durabilă decât cea a separării. Ca urmare a recunoașterii prețioasei egalități, toate incrustațiile care...

Vrem să fim plini de măreție

Vrem să fim plini de măreție Scopul nostru este întotdeauna îndreptat nu numai să fim răscumpărați din strâmtorile înguste, nu numai să fim vindecați de...

La o mare Lumină

La o mare Lumină  Când omul simte că este jos, gol și fără nicio putere spirituală, când se prăbușește și cade, va trebui să știe...

Revelarea de sine constantă

Revelarea de sine  constantă Nu vă opuneți sufletului esențial când se dezvăluie. Această revelare de sine este constantă. Chiar atunci când cei mai groși...

Recunoaște-ți natura capacităților tale

Recunoaște-ți  natura capacităților tale Există oameni care au părăsit calea tradițională. Constituția lor nu este potrivită pentru a petrece cea mai mare parte a timpului...

Spiritul Torei

Spiritul Torei Nu va putea fi pe veci Tora redusă doar la legile practice ale comportării. Partea ei spirituală, în toată lărgimea sa, adâncimea sa și cuprinsul...

Unitatea universală

Unitatea universală Știința Adevăruluine demonstrează UNITATEA Universală,  principiul egalitătii, care trebuie descoperit pe fiecare treaptă a existenței—HAVAYAH, până sus, sus, unde ajungem la echivalarea formei...

Reînoirea lumii

Reînoirea lumii Neamul ales trebuie să stea în starea lui finală ca să poată merge mai departe în eternitate. Și ni s-a promis că asta...

Să preamăreşti, să aştepţi şi să speri

Să preamăreşti, să aştepţi şi să speri Aspiraţia noastră este totdeauna direcţionată nu numai spre eliberarea noastră din Egipt, nu numai spre vindecarea noastră de...

Aduceți lumina!

Aduceți lumina! Tot ceea ce reprezintă Tora, cu toate interpretările ei spirituale, trebuie să fie înălțată în ce ne privește. Oricine are curaj în inimă,...

Gândul zilei 1.01.2018

În profunzimea sufletului Omului, glasul Creatorului cheamă fără încetare. Rav Kook- Articole

Temelia inspirativă

Temelia inspirativă Atunci când sufletul poetic sensibil privește asupra chestiunilor superficiale de măreție, înainte ca ele să fie puse în ordine pentru el și bine...

Patru tipuri de dragoste

Patru tipuri de dragoste Dragostea tuturor ființelor precede orice altceva. Apoi vine dragostea întregii omeniri. După aceea vine iubirea poporului lui Israel, care cuprinde totul, căci poporul...

În limbajul oamenilor

În limbajul oamenilor Un pasaj celebru din doctorii Legii: „Cineva, aflat aproape de rabi Hanina, s-a exprimat astfel, făcându-și rugăciunea: O, Doamne, mare, puternic, temut,...

Lumina sufletului nostru izbucnește

Lumina sufletului nostru izbucnește Nu suntem întotdeauna pregătiți pentru experiențe spirituale înalte. De multe ori ne lipsește iluminarea divină bine dotată pentru o devotare față...

O mare sete

O mare sete În momentele speciale de iluminare divină, simțim o mare sete: o sete de sfințenie în general și pentru Tora și poruncile sale...

Influența emanației divine

Influența emanației divine Trebuie să-ți atrag luarea-aminte asupra naturii emanației divine ce ajunge până la noi, cu ajutorul căreia gândim și prin care inteligențele noastre...

Abonează-te

Această informație este strict confidențială si nu va fi distribuită sau vândută unei terțe persoane.

pentru a primi instant

noile articole traduse în limba română.