Profetul Moise

0
263

Profetul Moise

Dovada făcută de Lege pentru a stabili că profeția lui Moise se deosebea de aceea a tuturor înaintașilor săi poate fi aflată în aceste cuvinte: „M-am arătat lui Abraham etc… Dar nu m-am făcut cunoscut lor prin numele meu de Cel Veșnic” (Exodul 4; 3); în felul acesta ni s-a arătat că perceperea lui Moise nu se aseamănă defel cu aceea a patriarhilor, ci era mai mare, și cu atât mai puțin cu aceea a celorlalți profeți dinainte. Iar faptul că profeția sa s-a deosebit și de aceea a tuturor urmașilor săi ne-a fost arătat prin acest simplu enunț: „In Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față” (Deuteronom 34; 10).

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.4

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts