Sclavia

0
462

Sclavia

Știi că orice facultate trupească poate slăbi, relaxa, deteriora, iar uneori se coroborează. Or, facultatea imaginativă este o facultate trupească; și de aceea vei găsi că, în clipele de mâhnire, de mânie și de alte asemenea simțăminte, profeții nu mai profetizează. Știi că doctorii Legii spun că profeția nu are loc nici în momentele de tristețe, nici în cele de descurajare; că patriarhul nostru Iacob n-a avut nici o revelație în zilele sale de doliu, din cauză că facultatea lui imaginativă era preocupată de pierderea lui Iosif, iar Moise n-a mai avut o revelație, ca înainte, de la nefericita întâmplare cu iscoadele și până când generația pustiului a pierit în întregimea ei, pentru că era copleșit de uriașa lor crimă.

Și tot așa vei găsi că o seamă de profeți, după ce au profetizat o anume vreme, au fost despuiați de profeție, din cauza vreunui accident ivit. Asta a fost, neîndoios, și cauza principală și imediată pentru care profeția a încetat în vremea robiei; căci poate fi pentru un om, într-o împrejurare oarecare, un mai grav motiv de mâhnire sau de tristețe decât acela de a fi sclav?

Ceea ce-i adevărat, iar cauza e limpede; instrumentul încetase să funcționeze, pentru același motiv pentru care profeția ni se va întoarce în vremea lui Mesia, veni-ar cât mai curând!, așa precum ni s-a făgăduit.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.4

About Dora

Sunt aici din convingerea că spiritul se hrănește cu învățătură, iar spiritualitatea nu e de vânzare. Iar tu, căutătorule, vei găsi aici un strop dintr-un ocean de înțelepciune. Vino și Vezi!

View All Posts