Pericopa BeȘalah (Când Faraonul a trimis)

0
40

BeȘalah (Când Faraonul a trimis)

 Exodul 13:17 – 17:16

Rezumat

În porțiunea BeȘalah (Când Faraonul a trimis), Faraonul trimite pe copiii lui Israel din Egipt, ca urmare a celor zece plăgi (lovituri) suferite de egipteni. Creatorul nu i-a condus pe copiii lui Israel direct în țara lui Israel fiindcă asta înseamna ca ei să treacă prin țara filistinienilor și Creatorul nu a vrut ca fiii lui Israel să se teamă de război și să fugă înapoi în Egipt. I-a trimis în schimb prin deșert.

Moise a luat oasele lui Iosif. Creatorul merge înaintea poporului luminând drumul pentru ei cu un stâlp de nori în timpul zilei, și un stâlp de foc în timpul nopții.

Când Faraonul a aflat că fiii (copiii) lui Israel au fugit cu adevărat din Egipt, s-a răsgândit, și a hotărât să-i urmărească. El a adunat 600 de care alese să urmărească pe copiii lui Israel tot drumul până la Marea Roșie (Iam Suf – Marea de Sfârșit).

Copiii lui Israel s-au aflat cu Marea în fața lor și cu Faraonul în spate. Atunci a avut loc primul miracol: Moise a lovit apa și a despicat-o în două, și copiii lui Israelau traversat pe pământ uscat. Când egiptenii au încercat să treacă, apa s-a închis peste ei și ei s-au înecat cu toții. Ca mulțumire Creatorului pentru acest miracol, copiii lui Israel cântă „Cântecul mării” (Exodul 15).

Moise conduce pe copiii lui Israel prin deșert pe drumul spre Șur. Când în popor setea a crescut, au ajuns la Marah (amar), un loc unde apa era amară, așa că nu au putut să bea. Aici s- întâmplat un alt miracol și apa a devenit „dulce”. Moise și poporul au continuat să înainteze spre Eilam unde au găsit 12 izvoare de apă și 70 de curmali. S-au așezat acolo și apoi au continuat prin deșertul Sin.

Oamenii s-au plâns că au fugit de necazuri și atunci Creatorul a mai făcut două miracole: întâi mana care a căzut din cer, și apoi prepelițele au venit peste tabăra lui Israel, așa că seara au avut carne.

Copiii lui Israel au primit prima poruncă – să păzească Șabatul. Li s-a spus că în Șabat (cea de a șaptea zi), nicio mană nu va pica din cer, și că în a șasea zi, ei trebui să adune mană pentru două zile. Copiii lui Israel au continuat prin deșertul Sin și au ajuns la Refidim. Încă o dată nu au găsit apă, și Creatorul a făcut încă un miracol: Moise a lovit piatra și de acolo a țâșnit apa.

Spre sosirea la Muntele Sinai, a apărut Amalek, care a luptat împotriva lui Israel. Când Moise ridică mâinile, Israel învinge, când le lasă în jos, învinge Amalek. La final, Israel îl învinge pe Amalek și Creatorul îi spune lui Moise să scrie o carte de aducere aminte, fiindcă memoria lui Amalek trebuie să fie ștearsă de sub cer.

Glosar

Filistinienii

Filistinienii sunt dorințele noastre egoiste. Chiar și atunci când scăpăm de sub conducerea dorinței de primire, ele sunt încă conectate cu dăruirea. Se numește „ a dărui pentru a primi”. Când dăm, ieșim către ceilalți. Dar când începem să dăm, vedem că și putem câștiga din asta. De aceea, trebuie să ne ridicăm și peste dorințele care se găsesc în afara granițelor Egiptului, deși corectarea în ele este în formă diferită de cea care are loc în Egipt.

Nu putem descoperi aceste dorințe cât suntem în Egipt, fiindcă acolo am fost „înmormântați” sub egourile noastre. Când ieșim din ego, vedem cum acesta ne împinge pe toți în deșert pentru 40 de ani, și chiar și după aceea, în țara lui Israel, după ce cucerim acest pământ.

Cântecul mării

Cântecul mării este o mulțumire. Este recunoștința pentru trecerea graniței și a nu ne întoarce niciodată în Egipt. Uneori am putea plânge pentru ce a fost în trecut, așa cum se întâmplă în această porțiune, dar nu există nicio cale de întoarcere. Facem ieșirea finală din Egipt. După evadare, începem să simțim lumea spirituală și nu numai existența acestei lumi, și acest lucru ne induce o izbucnire de bucurie.

MAN

MAN este Mei Nukvin (aramaică: apele femeiești). Este dorința de primire care vrea să se ridice la nivelul de Bina. Când omul simte că poate și trebuie să dăruiască în aceste dorințe, el cere ca acest lucru să se întâmple. Un astfel de om are nevoie de ajutorul Forței Superioare care să facă să se întâmple acest lucru. Și atunci, Forța Superioară apare de sus.

Când omul începe să folosească această forță, ea îl umple cu dăruirea pentru ceilalți și asta se numește „să mănânci mană”. Dar în această lume nu vom simți niciodată astfel, fiindcă în această lume suntem umpluți de primire, în timp ce în Lumea Spirituală suntem umpluți de dăruire.

Din Zohar:

Și Israel a văzut marea mână

„Și Israel a văzut marea mână….și ei au crezut în Domnul”. Dar până atunci, ei nu au crezut în Creator? La urma urmei, este scris „Și poporul a crezut; și când ei au auzit”. Mai mult, ei au văzut toate faptele mari pe care Creatorul le-a făcut pentru ei în Egipt. Dar, „și ei au crezut” înseamnă că ei au crezut în cea a spus el Și Moise a spus poporului „Nu vă temeți! Pregătiți-vă și vedeți salvarea Domnului”

Zohar pentru toți, BeȘalah (Cânf Faraonul a trimis), punctul 203

Și Faraonul se apropie

Israel era aproape de mare și au văzut marea înaintea lor devenind învolburată, valurile ei se îndreptau în sus. Ei erau înspăimântați. Și-au ridicat ochii și l-au văzut pe Faraon și armata lui, și prăștii, și săgeți, și au fost înspăimântați. „Și copiii lui Israel au strigat” cine a făcut ca Israel să se apropie de tatăl lor în ceruri? A fost Faraonul, după cum e scris „Și Faraonul s-a apropiat”.

Zohar pentru toți– BeȘalah (Când Faraonul a trimis), punctul 67

Povestea lui Haman

Cel mai prețios dintre toate este mâncarea pe care prietenii angajați în Tora o manâncă, hrană care vine din înalta Hohma, adevărata Hohma (înțelepciune). Asta pentru că Tora iese din Hohma de Sus, și aceia care se angajează în Tora pătrund esența rădăcinilor, fiindcă mâncarea lor vine din loc înalt și sfânt.

Zohar pentru toți– BeȘalah (Când Faraonul a trimis) punctul 3

About Dora

Sunt aici din convingerea că spiritul se hrănește cu învățătură, iar spiritualitatea nu e de vânzare. Iar tu, căutătorule, vei găsi aici un strop dintr-un ocean de înțelepciune. Vino și Vezi!

View All Posts