Trei Rugăciuni (1)

0
316

Rabaș – Etapele Scării – Articolul Nr. 30, 1984-85

Este scris în Zohar, Balak (articolul 187): „Trei sunt cele numite „rugăciuni”: o rugăciune pentru Moise, o rugăciune pentru David, o rugăciune pentru cei săraci. Dintre cele trei, care este cea mai importantă? O rugăciune pentru cei săraci. Această rugăciune precede rugăciunea lui Moise și precede rugăciunea lui David. Care este motivul? Se datorează faptului că un sărac este speriat și este scris: „Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită”. Săracul se ceartă mereu cu Creatorul și Creatorul ascultă și aude cuvintele sale: „o rugăciune pentru cel sărac când este slab [de asemenea, învăluit]. „Ar fi trebuit să spună ”când este învăluit”; Ce înseamnă „când este învăluit”? Înseamnă că el creează o întârziere, întârziind toate rugăciunile din lume, care nu sunt admise până când rugăciunea lui nu intră. Creatorul singur este unificat cu aceste nemulțumiri, așa cum este scris: „ şi să ajungă strigătul meu până la Domnul”. Toate oștile cerului se întreabă: „Ce face Creatorul? În ce exercită El? Se spune:”El devine cu pasiune unificat cu Kelim [vasele] lui”, adică cu cei cu inima zdrobită. Această rugăciune determină întârzierea și amânarea tuturor rugăciunilor din lume”.

În ceea ce privește aceste trei rugăciuni, ar trebui să înțelegem diferența dintre rugăciunile lui Moise, David și cei pentru cei săraci. Care este importanța săracilor, prin faptul că au nemulțumiri față de Creator,  pentru care întârzie toate rugăciunile? De asemenea, ar trebui să înțelegem ce înseamnă că întârzie toate rugăciunile din lume? Creatorul nu poate răspunde la toate rugăciunile deodată? Are nevoie de timp, ca și când toți ar trebui să stea în linie unul după altul?

Vom interpreta acest lucru în muncă, pentru că toate aceste rugăciuni se aplică unei singure persoane. Acestea sunt trei stări consecutive în ordinea lucrării. Noi constatăm că există trei deficiențe pe care trebuie să cerem Creatorului să le satisfacă:

1) Torah, care se numește „Moise”,

2) Împărăția cerurilor, care se numește „David”,

3) un sărac care este cu inima zbrobită, aparținând de Kelim.

Ar trebui să înțelegem de ce spune el: „Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită”, care se numește „aproape”. Învățăm că „aproape” înseamnă echivalența formei. Dar cum putem vorbi despre echivalența formei cu Creatorul dacă acesta este cu inima zbrobită? De asemenea, ar trebui să înțelegem ce învățăm: „Domnul este aproape de toți cei care Îl cheamă în adevăr”. Ce înseamnă că este „aproape”? „Adevărul” se numește „aproape”, iar inima zdrobită nu se numește „aproape”. Trebuie să înțelegem, de asemenea, nemulțumirea pe care cei săraci o au față de Creator, ca și cum Creatorul spune că cei săraci au dreptate, pentru că noi vedem că din cauza plângerilor El îi ascultă mai mult decât pe alții, așa cum se spune în cuvintele de mai sus ale Sfântul Zohar.

Dar este scris în Zohar („Introducere la Cartea  Zohar”, punctul 174): „Rabi Șimon a început: ‚Cel care se bucură în sărbătoare și nu dă partea sa Creatorului’”. În Zohar (punctul 175), El explică ce este partea Creatorului: „Partea Creatorului este să-i încânte pe cei săraci cât de mult poate, căci în zilele de sărbătoare Creatorul vine să vadă Kelim [vasele] Lui sparte”.

El interpretează în Sulam [Comentariul la Zohar] de ce partea Creatorului este pentru cei săraci, care se referă la spargerea vaselor care a precedat crearea lumii. Cuvintele sale: „Prin spargerea Kelim de Kdușa [sfințeniei] și a căderii lor în separata BYA, scânteile de Kdușa au căzut în Klipot [cochilii /coji]. Dintre acestea, tot felul de plăceri și fantezii intră în domeniul Klipot, pentru că scânteile le transferă în recepția omului și pentru plăcerea lui. Prin aceasta, ei fac tot felul de nelegiuiri, cum ar fi furtul, jaful și uciderea”.

În consecință, ar trebui să interpretăm ce înseamnă că o plângere a unui sărac este cu o nemulțumire. El spune: „De ce este vina mea că El m-a creat din vase sparte și din cauza asta am în mine toate poftele și gândurile rele? Toate acestea mi-au venit numai pentru că mă extind de la spargerea vaselor, care a fost pe primul loc când voiau să extindă abundența superioară în vasele de primire cu intenția de a primi pentru a primi, și deloc de a fi cu intenția de a dărui. Din această cauză iubirea de sine s-a instalat în mine și din acest motiv sunt departe de orice lucru spiritual și nu am nicio parte în Kdușa, care se întemeiază numai pe vase care intenționează să dăruiască. Rezultă că toată suferința mea de a nu avea acces la Kdușa și de a vedea că sunt departe de Tine din cauza disparității formei pe care o am ca urmare a iubirii de sine, care este inamicul total și care este în inima mea, ea este cea care provoacă toate stările mele rele. A venit cu totul pentru că Tu m-ai creat așa!”.

Din acest motiv, el vine cu plângeri și spune: „Nu pot schimba natura cu care Tu m-ai creat, dar vreau ca, așa cum m-ai creat cu iubire de sine, acum să îmi dai o a doua natură, așa cum Tu m-ai dat-o pe prima, adică o dorință de a dărui, pentru că eu nu pot lupta împotriva naturii pe care Ti ai imprimat-o în mine. Mai mult, am dovezi că este vina ta că nu am puterea de a depăși asta. Înțelepții noștri au spus (Kidușin 30): „Rabi Șimon Ben Levi a spus: ‚Înclinația omului îl învinge în fiecare zi și caută să-l omoare, așa cum se spune: ‚Cel rău privește pe cel neprihănit și caută să-l omoare’. ‚Dacă nu ar fi fost pentru ajutorul Creatorului, el nu ar fi depășit-o, așa cum s-a spus, ‚ Dumnezeu nu-l va lăsa în mână ei’”.

Rezultă că nemulțumirile celui sărac sunt justificate. Adică, acesta nu are puterea să depășească înclinația rea dacă Creatorul nu îl ajută, așa cum spuneau înțelepții noștri. Prin urmare, el vine cu o plângere către Creator pentru că numai El îl poate ajuta, și niciun altul, așa cum este sugerat de cuvintele înțelepților noștri că, Creatorul a făcut așa în mod deliberat, așa că va fi nevoie de rugăciune, deoarece „Creatorul așteaptă rugăciunea celor drepți”, adică cei care se roagă pentru că vor să fie neprihăniți. Motivul pentru aceasta a fost explicat în eseurile anterioare ale lui Baal HaSulam.

Prin urmare, nemulțumirile sale față de Creator pentru că l-a crea cu un astfel de caracter umil sunt justificate, ceea ce înseamnă că însuși Creatorul a făcut astfel încât să nu se poată aștepta la nimic pentru a-l ajuta, decât Creatorul. Acesta este motivul pentru care rugăciunea celor săraci este numită „cu inimă zdrobită ”, adică provenind din spargerea vaselor. Rezultă că argumentul celui cu inima zbrobită este un argument adevărat, iar adevărul este numit „aproape” deoarece este în echivalență de formă cu Creatorul. Acesta este motivul pentru care acestei rugăciuni i se răspunde mai întâi, deoarece aici începe ordinea lucrării.

Prin aceasta vom înțelege ceea ce am cerut, pentru că aici el spune că „învăluit” înseamnă inima zdrobită și de acolo am aflat că „aproape” este adevărat, așa cum este scris: „Domnul este (numit) aproape de toți cei care Îl cheamă în adevăr”. Răspunsul este că argumentul inimii zdrobite este un argument adevărat. Rezultă că cele două sunt la fel, adică trebuie să știm că atunci când venim să ne rugăm lui Creator, trebuie să-i vorbim cuvintele adevărului.

Așa am explicat în articolul precedent [29], că atunci când cineva vine să se roage Creatorului, el trebuie să-l roage pe Creator să-l ajute: „Întrucât eu sunt cu adevărat în cea mai rea stare din lume, pentru că, deși s-ar putea să existe oameni mai mici decât mine, atât în ​​Tora, cât și în muncă, ei nu simt adevărul așa cum îl văd eu în situația mea. Prin urmare, ei încă nu au deficiența pe care o am și, prin urmare, nu au nevoie de ajutorul Tău atât de mult. Dar văd adevărata mea stare – că sunt complet deconectat de spiritualitate după toată munca pe care am depus-o atât în ​​timp, cât și în efort. Și totuși, acum văd că ‘zilele dintâi erau mai bune decât acestea’ și, ’pe cât de mult aș încerca să merg înainte, simt că mă duc înapoi’. Acest lucru este numit  „un adevărat argument” și astfel este posibil să i se atribuie echivalența de formă cu Creatorul prin faptul că aduce un argument adevărat.

Prin aceasta vom înțelege întrebarea: „De ce rugăciunea celor săraci întârzie toate rugăciunile? Creatorul nu poate răspunde la toate rugăciunile deodată?” Trebuie să învățăm toate cele trei rugăciuni într-un singur corp. Aceasta înseamnă că este imposibil a răspunde la toate întrebările pe care le pune o persoană, cu excepția ordinii gradului pe care o persoană îl poate primi. Adică, dacă primește acest lucru, va fi pentru binele lui. Dar dacă primește o anumită satisfacție că dorește, va fi în detrimentul lui și dorința lui nu va fi cu siguranță împlinită, deoarece Creatorul vrea să-l ajute și să nu-i facă rău.

De aceea, cel inferior trebuie să primească de sus în funcție de ceea ce are într-adevăr nevoie. De aceea trebuie să se roage pentru sărăcia lui, că are nemulțumiri că El l-a creat cu voință de a primi, și simte că asta îi provoacă tot răul din el și îi provoacă toate necazurile sale. După aceea, el poate cere să i se dea împărăția cerurilor, căci el a primit deja vase de dăruire și poate primi deja credința numită „împărăția cerurilor”.

Aceasta înseamnă că nu poate atinge povara împărăției cerului, numită „credință”, înainte de a avea vase de dăruire, așa cum spune în Sulam („Introducere la Cartea Zohar”, p. 138): „Este o Legea că aparent creatura nu poate primi rău de la El, pentru că ar fi un defect în gloria Lui ca aceasta să-L perceapă ca făcând rău, fiindcă ar fi nepotrivit pentru Operatorul perfect. De aceea, când cineva se simte rău, în această măsură există negarea îndrumării Sale asupra lui și Operatorul este ascuns de el”.

De aceea, întâi ar trebui să primească tărie de sus pentru a avea o a doua natură, adică dorința de a dărui. Ulterior, el poate cere un alt grad, care este David, însemnând împărăția cerurilor. Rezultă că rugăciunea celor săraci întârzie toate celelalte rugăciuni, ceea ce înseamnă că înainte ca săracii să-și primească împlinirea dorinței, nu se pot obține grade mai mari. De aceea este scris: „O rugăciune pentru cei săraci, atunci când cineva este slab (de asemenea,’învăluit’)”.

Apoi vine cea de-a doua rugăciune, care este rugăciunea pentru David, cea fiind împărăția cerurilor, când el cere să aibă credință, să simtă Operatorul care operează cu îndrumarea Sa asupra întregii lumi. Acest lucru se întâmplă deoarece acum el poate percepe deja Creatorul ca făcând bine, așa cum este scris în Sulam, deoarece el are deja vase de dăruire. Astfel, el poate vedea deja cum El face bine.

Rezultă că este imposibil să obțină credința, care este Împărăția cerurilor, înainte de a fi dobândit corectarea calităților – a fi întotdeauna gata să dăruiască și să nu primească pentru a primi. Altfel de sus nu i se permite să obțină credință. De asta se consideră că rugăciunea celor săraci întârzie toate rugăciunile. Adică, înainte ca o persoană să-și dezvăluie deficiența – că este scufundată în iubire de sine și dorește să iasă din ea – este inutil să cerem alte lucruri.

Apoi vine timpul pentru rugăciunea lui Moise, care este privită ca Tora. Acest lucru se întâmplă deoarece este imposibil să fii răsplătit cu Tora înainte de a obține credința, pentru că „este interzis să-i înveți Tora pe închinătorii la idoli”, așa cum s-a spus: „Aceasta este legea [Tora] pe care a pus-o Moise înaintea Copiii lui Israel”. Și este scris în Zohar: „Este interzis să-i înveți Tora pe închinătorii la idoli” și „Cel care s-a tăiat împrejur, dar nu păzește poruncile Torei, este ca și cum nu ar fi fost circumcis, cum este scris (Ietro): ‚Dacă faceți un altar de piatră pentru Mine, să nu-l zidiți din pietre cioplite, căci dacă veți mânui sabia pe el, îl veți profana’. Deoarece a mânuit sabia pe el, adică el s-a circumcis pe sine, el profanează, ceea ce înseamnă că el a profanat circumcizia”.

Aceasta înseamnă că nici unul care este circumcis și are părinți evrei nu este încă considerat „Israel” în raport cu Tora, ceea ce înseamnă că i se permite să învețe Tora cu el, dacă nu respectă poruncile Torei. Aceasta este ceea ce este sugerat din cuvintele de mai sus din Zohar.

Este scris în Zohar (Pinhas, punctul 68): „Și vinul înveselește inima omului”. Acesta este vinul Torei, pentru că vinul are același valoare numerică cu Sod [secret]. Fiindcă vinul trebuie să fie ascuns și sigilat, astfel încât să nu se verse în închinarea idolilor, tot așa este și Tora- trebuie să fie ascunsă și sigilată și toate secretele ei să fie revărsate doar celor care se tem de El”.

Astfel, rugăciunea pentru Moise, care este Tora, este un grad care vine după împărăția cerurilor, și este numită frică. Acesta este înțelesul Torei, dată fiind în mod specific celor care se tem de El. Acesta este și semnificația a ceea ce au spus înțelepții noștri: „Tfilin de mână precede Tfilin de cap”, deoarece este scris: „Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere-aminte pe frunte, între ochii tăi”.

Sfântul Zohar interpretează că Tfilin de mână este Malchut, iar Tfilin de cap este ZA. Cel de mână trebuie să fie acoperit pentru că este scris: „Și va fi un semn pentru voi în mâna voastră” și ei au explicat „pentru voi ca semn, și nu pentru alții ca un semn”. Baal HaSulam a spus că Malchut este numită „credință”. Din acest motiv, trebuie ascunsă, ceea ce înseamnă că, pentru că Malchut este credință deasupra rațiunii, se numește „ascundere”. De aceea, odată ce dobândește credința, numită „Împărăția cerurilor”, el poate fi răsplătit cu Tora, numită ZA, care implică Tfilin de cap, unde există deja dezvăluirea Torei. De aceea, înțelepții noștri au spus despre versetul: „Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine”, că acestea sunt Tfilin de cap, care se văd.

About Dor-I

Sunt aici din respect pentru acei tăcuți traducători din umbră, care s-au trudit conviși că spiritul se hrănește cu învățătură, iar spiritualitatea nu e de vânzare. Iar tu, căutătorule, găsești aici tot plinul inimii lor.

Vino și Vezi!

View All Posts